Kim są misjonarze?

Misjonarze są członkami Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, którzy opuszczają swoje domy na okres od 18 miesięcy do 2 lat, aby służyć bliźnim i świadczyć o ewangelii.

Misjonarze pochodzą z całego świata. Zaliczają się do nich młodzi dorośli i emerytowane małżeństwa. Bez względu jednak na wiek wiedzie ich szczera motywacja — opuszczają swoje domy i rodziny na okres do dwóch lat, aby czynić to, czego Jezus nauczał Swoich Apostołów:

Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem normalni ludzie

Misjonarze to zwyczajni ludzie tacy jak ty czy ja. Przed wyjazdem na misję byli studentami, pracownikami, sportowcami, molami książkowymi, muzykami i tak dalej, jak pewnie się domyślasz. Po zakończeniu służby wrócą do domu, aby ukończyć studia, pracować, założyć rodzinę, wychować dzieci i prowadzić całkiem normalne życie.

Po dwóch

Najczęściej spotkasz misjonarzy w parach, co ma im zapewnić bezpieczeństwo i dzięki czemu mogą postępować zgodnie ze wzorem określonym przez Jezusa dla Jego posłańców:

Misjonarze zawsze mają towarzysza, dokądkolwiek się udają, co gwarantuje im bezpieczeństwo i sprawia, że koncentrują się na jednej rzeczy: pomaganiu bliźnim w zbliżaniu się do Boga.

Poproś o spotkanie z misjonarzami
Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na twoje pytania natury duchowej i pomóc ci zbliżyć się do Jezusa Chrystusa.
Spotkaj się z misjonarzami
Zamów Księgę Mormona z dostawą do drzwi
Zamów darmowy egzemplarz Księgi Mormona

Często zadawane pytania

Ludzie mają dużo pytań na temat „mormonów”, czyli — mówiąc z większym szacunkiem — na temat członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę.

Przejrzyj więcej tematów

Naśladowanie Jezusa Chrystusa

Kim jest Jezus Chrystus? Jezus jest Zbawicielem świata. Kiedy będziemy Go naśladować, znajdziemy w życiu więcej spokoju i szczęścia.

Jak się modlić

Modlitwa jest łatwiejsza niż ci się wydaje. Bóg istnieje, wysłuchuje twoich modlitw i odpowiada na nie.

Zasady ewangelii

Główne zasady ewangelii to: wiara, pokuta, chrzest i otrzymanie Ducha Świętego.

Czym jest Księga Mormona?

Księga Mormona jest kolejnym świadectwem o Jezusie Chrystusie.

Nabożeństwa niedzielne

Kościół jest schronieniem przed chaosem życia codziennego. Uczestnictwo w nabożeństwach w kościele oznacza skupienie na oddawaniu czci Bogu i kochaniu naszych bliźnich. To duchowe doładowanie baterii i doskonały sposób na to, aby Jezus zawsze był w centrum naszego życia.

Jak możesz zostać członkiem Kościoła?

Ludzie dowiadują się o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na różne sposoby. Możesz przyjść na spotkania kościelne, zapytać znajomych, którzy są członkami, o ich wierzenia lub spotkać się z naszymi misjonarzami. Kiedy poznasz Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i zechcesz zostać jego członkiem, możesz zdecydować się na przyjęcie chrztu.

O czym uczy Biblia Święta?

Biblia Święta uczy nas o tym, że od zarania dziejów Bóg nie przestał kochać Swoich dzieci.

Co się stało z Kościołem Jezusa?

Za życia na ziemi Jezus założył Swój Kościół. Ten sam Kościół istnieje dzisiaj.

Jak wygląda nasza wspólnota kościelna?

Kościół to nie tylko miejsce, w którym oddajemy cześć Bogu, ale także miejsce, w którym Mu służymy. A jednym z najlepszych sposobów na służenie Bogu jest troska o otaczających nas ludzi.

Kształtowanie silnej rodziny

Bóg stworzył rodziny, abyśmy mogli zaznać szczęścia, uczyć się w atmosferze miłości i przygotować się na życie wieczne.