Kim są misjonarze?

Misjonarze są członkami Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, którzy opuszczają swoje domy na okres od 18 miesięcy do 2 lat, aby służyć bliźnim i świadczyć o ewangelii.

Misjonarze pochodzą z całego świata. Zaliczają się do nich młodzi dorośli i emerytowane małżeństwa. Bez względu jednak na wiek wiedzie ich szczera motywacja — opuszczają swoje domy i rodziny na okres do dwóch lat, aby czynić to, czego Jezus nauczał Swoich Apostołów:

Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem normalni ludzie

Misjonarze to zwyczajni ludzie tacy jak ty czy ja. Przed wyjazdem na misję byli studentami, pracownikami, sportowcami, molami książkowymi, muzykami i tak dalej, jak pewnie się domyślasz. Po zakończeniu służby wrócą do domu, aby ukończyć studia, pracować, założyć rodzinę, wychować dzieci i prowadzić całkiem normalne życie.

Po dwóch

Najczęściej spotkasz misjonarzy w parach, co ma im zapewnić bezpieczeństwo i dzięki czemu mogą postępować zgodnie ze wzorem określonym przez Jezusa dla Jego posłańców:

Misjonarze zawsze mają towarzysza, dokądkolwiek się udają, co gwarantuje im bezpieczeństwo i sprawia, że koncentrują się na jednej rzeczy: pomaganiu bliźnim w zbliżaniu się do Boga.

Poproś o spotkanie z misjonarzami
Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na twoje pytania natury duchowej i pomóc ci zbliżyć się do Jezusa Chrystusa.
Spotkaj się z misjonarzami
Zamów Księgę Mormona z dostawą do drzwi
Zamów darmowy egzemplarz Księgi Mormona

Często zadawane pytania

Ludzie mają dużo pytań na temat „mormonów”, czyli — mówiąc z większym szacunkiem — na temat członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę.

Każdy członek Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ma obowiązek dzielenia się ewangelią, ale decyzja, by służyć na pełnoetatowej misji, jest zawsze podejmowana indywidualnie. Młodzi ludzie są szczególnie zachęcani do służby na misji, ponieważ jest to wspaniała okazja do nauki, służby i rozwoju.

Nie. Tak naprawdę wielu misjonarzy opłaca swoją misję. Często przez wiele lat odkładają pieniądze na ten cel. Czasami rodzina dokonuje finansowego poświęcenia, aby misjonarz mógł służyć na misji.

Nie, słowo „Starszy” to nie jest imię, ale tytuł określający misjonarzy płci męskiej. Misjonarki noszą tytuł „Siostra”, po którym wymienia się ich nazwisko. Tytuły „Starszy” i „Siostra” stanowią wyraz szacunku.

Nie. Przywódcy Kościoła zgodnie z natchnieniem przydzielają każdego misjonarza do określonego obszaru, w którym będzie służyć. Niektórzy pozostają w swoim ojczystym kraju, a inni wyjeżdżają za granicę, ale wszyscy misjonarze służą, wiedząc, że ich powołanie pochodzi od Boga.

W zależności od dnia misjonarze odwiedzają ludzi, uczestniczą w projektach służby społeczeństwu lub uczą o Bogu. Nigdy nie są tak zajęci, żeby nie móc ci pomóc.

Praca w parach zapewnia misjonarzom bezpieczeństwo. Stanowi także odwzorowanie nauk Jezusa: „Potem wezwał dwunastu i począł ich wysyłać po dwóch” (Ew. Marka 6:7).

Na całym świecie jest ponad 65 tys. pełnoetatowych misjonarzy świętych w dniach ostatnich. Prawdopodobnie misjonarzy znajdziesz również w swojej okolicy.

Przejrzyj więcej tematów

Naśladowanie Jezusa Chrystusa

Kim jest Jezus Chrystus? Jezus jest Zbawicielem świata. Kiedy będziemy Go naśladować, znajdziemy w życiu więcej spokoju i szczęścia.

Jak się modlić

Modlitwa jest łatwiejsza niż ci się wydaje. Bóg istnieje, wysłuchuje twoich modlitw i odpowiada na nie.

Zasady ewangelii

Główne zasady ewangelii to: wiara, pokuta, chrzest i otrzymanie Ducha Świętego.

Czym jest Księga Mormona?

Księga Mormona jest kolejnym świadectwem o Jezusie Chrystusie.

Nabożeństwa niedzielne

Kościół jest schronieniem przed chaosem życia codziennego. Uczestnictwo w nabożeństwach w kościele oznacza skupienie na oddawaniu czci Bogu i kochaniu naszych bliźnich. To duchowe doładowanie baterii i doskonały sposób na to, aby Jezus zawsze był w centrum naszego życia.

Jak możesz zostać członkiem Kościoła?

Ludzie dowiadują się o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na różne sposoby. Możesz przyjść na spotkania kościelne, zapytać znajomych, którzy są członkami, o ich wierzenia lub spotkać się z naszymi misjonarzami. Kiedy poznasz Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i zechcesz zostać jego członkiem, możesz zdecydować się na przyjęcie chrztu.

O czym uczy Biblia Święta?

Biblia Święta uczy nas o tym, że od zarania dziejów Bóg nie przestał kochać Swoich dzieci.

Co się stało z Kościołem Jezusa?

Za życia na ziemi Jezus założył Swój Kościół. Ten sam Kościół istnieje dzisiaj.

Jak wygląda nasza wspólnota kościelna?

Kościół to nie tylko miejsce, w którym oddajemy cześć Bogu, ale także miejsce, w którym Mu służymy. A jednym z najlepszych sposobów na służenie Bogu jest troska o otaczających nas ludzi.

Kształtowanie silnej rodziny

Bóg stworzył rodziny, abyśmy mogli zaznać szczęścia, uczyć się w atmosferze miłości i przygotować się na życie wieczne.