Zasady ewangelii

Główne zasady ewangelii to: wiara, pokuta, chrzest i otrzymanie Ducha Świętego.

Wiara

Wiara jest pierwszą zasadą ewangelii. Kiedy masz wiarę w Jezusa Chrystusa, wierzysz w coś, czego nie możesz zobaczyć, ale wiesz, że istnieje. Kiedy zwracasz się z wiarą do Boga, będziesz błogosławiony, a twoja wiara wzrośnie.

Dowiedz się więcej o wierze na podstawie Księgi Mormona
Zamów egzemplarz

Pokuta

Biblia uczy nas, że Bóg jest miłością i wybacza Swoim dzieciom tak często, jak często proszą o przebaczenie. Kiedy pokutujemy i dokonujemy zmian, Bóg wybacza nam błędy. W zamian musimy brać przykład z Jezusa i przebaczać bliźnim.

Pokuta to coś więcej niż rozpoznanie złych czynów lub stwierdzenie, że jest nam przykro. To zmiana umysłu i serca, która obejmuje odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do Boga z prośbą o pomoc i wybaczenie. Kiedy dokonujemy pokuty, doświadczamy trwałego szczęścia.

Chrzest

Chrzest to przymierze — obietnica — które zawierasz z Bogiem. Kiedy zostajesz ochrzczony, obiecujesz Mu służyć i przestrzegać Jego przykazań najlepiej, jak potrafisz.

Obietnice chrztu

TY OBIECUJESZ: Służyć bliźnim

„[…] dźwigać [nawzajem swoje] brzemiona, aby ulżyć jeden drugiemu” (Mosjasz 18:8).

TY OBIECUJESZ: Okazywać miłość i współczucie

„[…] płakać z tymi, którzy płaczą, pocieszać tych, którzy potrzebują pocieszenia” (Mosjasz 18:9).

BÓG OBIECUJE: Dać ci Ducha Świętego

„[…] aby mógł bardziej obficie przelać na [ciebie] swego Ducha” (Mosjasz 18:10).

TY OBIECUJESZ: Być dobrym przykładem

„[…] zawsze dawać świadectwo o Bogu we wszystkim, co [czynisz], i gdziekolwiek się [znajdujesz]” (Mosjasz 18:9).

TY OBIECUJESZ: Przestrzegać Bożych przykazań

„[…] [będziesz] Mu służyć i przestrzegać Jego przykazań” (Mosjasz 18:10).

Zacznij od początku
BÓG OBIECUJE: Dać ci życie wieczne

„[…] [abyś mógł] zostać [odkupiony] przez Boga i [zaliczony] do tych, którzy powstaną w pierwszym zmartwychwstaniu, [abyś mógł] mieć życie wieczne” (Mosjasz 18:9).

Chrzty w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich odbywają się przez zanurzenie, co oznacza, że człowiek jest „zanurzony” pod wodą i z niej podniesiony. Z Biblii dowiadujemy się, że „gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody” (Ew. Mateusza 3:16). Chrzest przez zanurzenie jest pięknym symbolem nie tylko zmycia grzechów, ale także śmierci, pochówku i zmartwychwstania. Chrzest oznacza koniec twojej starej drogi życia i narodziny ku życiu opartemu na wartościach chrześcijańskich (zob. List do Rzymian 6:3–6).

Dowiedz się, jak zostać ochrzczonym
Porozmawiaj z misjonarzami

Dar Ducha Świętego

 
Chociaż chrzest sam w sobie jest znaczącym wydarzeniem, nie jest on pełny bez otrzymania daru Ducha Świętego. Otrzymanie Ducha Świętego to narodziny z Ducha (Ew. Jana 3:5). Dar Ducha Świętego otrzymuje się po chrzcie, aby móc przez całe życie polegać na Bożej pomocy, przewodnictwie i pocieszeniu.

Często zadawane pytania

Ludzie mają dużo pytań na temat „mormonów”, czyli — mówiąc z większym szacunkiem — na temat członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę.

Bóg określił sposób, by każdy człowiek mógł otrzymać wszystkie Jego błogosławieństwa — również po śmierci. Chrzty i inne ważne obrzędy mogą być wykonane w zastępstwie osób, które zmarły bez nich. W Biblii (zob. I List do Koryntian 15:29) Apostoł Paweł pisze o chrzcie za zmarłych. Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich praktykują ten obrzęd współcześnie. Odbywa się to w świątyniach.

Oto, na czym to polega: święci w dniach ostatnich badają historię rodziny, aby poznać imiona i nazwiska osób, które zmarły bez chrztu. Następnie w świątyni członkowie są chrzczeni w zastępstwie tych przodków. Ta służba za inne osoby jest ofiarowywana z miłości — a ponieważ życie trwa po śmierci, osoby, które zmarły, są świadome dopełnienia tych obrzędów i mogą zdecydować, czy chcą je przyjąć, czy nie.

Tak. Jezus w 3. rozdziale Ew. Jana wyjaśnił, że narodziny z wody i ducha są konieczne, aby wejść do królestwa niebieskiego.

Święci w dniach ostatnich wierzą, że ludzie powinni być w stanie odróżnić dobro od zła, kiedy przystępują do chrztu. Dlatego członkowie Kościoła nie praktykują chrztu niemowląt. Dzieci mogą być ochrzczone, kiedy ukończą osiem lat.

Jeśli chrzest został dokonany bez właściwego upoważnienia lub w sposób niezgodny z przykładem chrztu Zbawiciela, trzeba będzie go powtórzyć. Chrzest jest wymogiem członkostwa w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Po przyjęciu chrztu osoby posiadające właściwe upoważnienie kapłańskie kładą ręce na głowie ochrzczonej osoby, aby „zatwierdzić” ją jako członka Kościoła i nadać jej dar Ducha Świętego.