Zasady ewangelii

Główne zasady ewangelii to: wiara, pokuta, chrzest i otrzymanie Ducha Świętego.

Wiara

Wiara jest pierwszą zasadą ewangelii. Kiedy masz wiarę w Jezusa Chrystusa, wierzysz w coś, czego nie możesz zobaczyć, ale wiesz, że istnieje. Kiedy zwracasz się z wiarą do Boga, będziesz błogosławiony, a twoja wiara wzrośnie.

Dowiedz się więcej o wierze na podstawie Księgi Mormona
Zamów egzemplarz

Pokuta

Biblia uczy nas, że Bóg jest miłością i wybacza Swoim dzieciom tak często, jak często proszą o przebaczenie. Kiedy pokutujemy i dokonujemy zmian, Bóg wybacza nam błędy. W zamian musimy brać przykład z Jezusa i przebaczać bliźnim.

Pokuta to coś więcej niż rozpoznanie złych czynów lub stwierdzenie, że jest nam przykro. To zmiana umysłu i serca, która obejmuje odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do Boga z prośbą o pomoc i wybaczenie. Kiedy dokonujemy pokuty, doświadczamy trwałego szczęścia.

Chrzest

Chrzest to przymierze — obietnica — które zawierasz z Bogiem. Kiedy zostajesz ochrzczony, obiecujesz Mu służyć i przestrzegać Jego przykazań najlepiej, jak potrafisz.

Obietnice chrztu

TY OBIECUJESZ: Służyć bliźnim

„[…] dźwigać [nawzajem swoje] brzemiona, aby ulżyć jeden drugiemu” (Mosjasz 18:8).

TY OBIECUJESZ: Okazywać miłość i współczucie

„[…] płakać z tymi, którzy płaczą, pocieszać tych, którzy potrzebują pocieszenia” (Mosjasz 18:9).

BÓG OBIECUJE: Dać ci Ducha Świętego

„[…] aby mógł bardziej obficie przelać na [ciebie] swego Ducha” (Mosjasz 18:10).

TY OBIECUJESZ: Być dobrym przykładem

„[…] zawsze dawać świadectwo o Bogu we wszystkim, co [czynisz], i gdziekolwiek się [znajdujesz]” (Mosjasz 18:9).

TY OBIECUJESZ: Przestrzegać Bożych przykazań

„[…] [będziesz] Mu służyć i przestrzegać Jego przykazań” (Mosjasz 18:10).

BÓG OBIECUJE: Dać ci życie wieczne

„[…] [abyś mógł] zostać [odkupiony] przez Boga i [zaliczony] do tych, którzy powstaną w pierwszym zmartwychwstaniu, [abyś mógł] mieć życie wieczne” (Mosjasz 18:9).

Chrzty w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich odbywają się przez zanurzenie, co oznacza, że człowiek jest „zanurzony” pod wodą i z niej podniesiony. Z Biblii dowiadujemy się, że „gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody” (Ew. Mateusza 3:16). Chrzest przez zanurzenie jest pięknym symbolem nie tylko zmycia grzechów, ale także śmierci, pochówku i zmartwychwstania. Chrzest oznacza koniec twojej starej drogi życia i narodziny ku życiu opartemu na wartościach chrześcijańskich (zob. List do Rzymian 6:3–6).

Dowiedz się, jak zostać ochrzczonym
Porozmawiaj z misjonarzami

Dar Ducha Świętego

 
Chociaż chrzest sam w sobie jest znaczącym wydarzeniem, nie jest on pełny bez otrzymania daru Ducha Świętego. Otrzymanie Ducha Świętego to narodziny z Ducha (Ew. Jana 3:5). Dar Ducha Świętego otrzymuje się po chrzcie, aby móc przez całe życie polegać na Bożej pomocy, przewodnictwie i pocieszeniu.

Często zadawane pytania

Ludzie mają dużo pytań na temat „mormonów”, czyli — mówiąc z większym szacunkiem — na temat członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę.