Spotkaj się z misjonarzami on-line lub osobiście

Odnajdź pocieszenie poprzez rozmowę z misjonarzami. Możemy czytać z tobą pisma święte i pomóc ci odnaleźć spokój poprzez modlitwę.

Imię
Wpisz wartość
Nazwisko
Wpisz wartość
E-mail
Wpisz wartość

Jak misjonarze mogą mi pomóc?

Mimo że twoja relacja z Bogiem może być bardzo osobista, czasami wszyscy potrzebujemy nieco pomocy, by uświadomić sobie, co Bóg chce nam przekazać. Niezależnie od tego, gdzie akurat znajdujesz się na ścieżce swojego duchowego rozwoju, misjonarze będą nauczać zasad ewangelii i podzielą się przemyśleniami, które mogą być pomocne. Pomyśl o nich jako o duchowych mentorach, którzy:

  • Pomogą ci poczuć bliskość Boga
  • Pokażą, jak się modlić i otrzymywać od Niego odpowiedzi na modlitwy
  • Pomogą ci znaleźć odpowiedzi na duchowe pytania
  • Będą nauczać cię o Zbawicielu Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii
  • Pomogą ci zrozumieć pisma święte
  • Będą cię wspierać, kiedy będziesz stawiał czoła osobistym wyzwaniom
  • Dodadzą otuchy na drodze pokuty, wiary i przygotowań do chrztu
  • Przedstawią cię w społeczności, która dzieli te same wierzenia i będzie cię wspierać w dalszej duchowej podróży

Czego się spodziewać po wizycie misjonarzy

Misjonarze zapytają, czy mogą rozpocząć spotkanie modlitwą. I, jeśli będziesz tego chciał, mogą cię poprosić o jej zmówienie. W każdym razie celem modlitwy jest zaproszenie Ducha Świętego do udziału w waszej rozmowie.

Prawdopodobnie poświęcą kilka minut na zapoznanie się z tobą i zapytają o twoje zainteresowania. Misjonarze dysponują kompletnym programem nauczania, który postarają się dostosować do ciebie i twojej sytuacji życiowej. Będą razem z tobą czytać Biblię i Księgę Mormona oraz poproszą cię, abyś w modlitwie zapytał, czy przedstawione przez nich nauki zawierają prawdę.

Jeśli będziesz tego chciał, misjonarze wyznaczą termin kolejnej wizyty. Podczas następnego spotkania będą cię nadal uczyć o Jezusie Chrystusie i Jego przywróconym Kościele oraz odpowiedzą na twoje pytania. Program nauczania obejmuje również przesłanie o Bożym planie naszego szczęścia, o dokonanej za nas ofierze Jezusa, o wierze, pokucie, chrzcie, Duchu Świętym i przestrzeganiu Bożych przykazań. Misjonarze będą nadal prosić cię, abyś się modlił, czytał Księgę Mormona i uczęszczał do Kościoła, a nawet zapytają, czy przyjmiesz chrzest. Pamiętaj, że misjonarze dostosują się do twojego tempa, uszanują twój czas oraz to, czy będziesz chciał spotkać się z nimi ponownie, czy też nie.