O czym uczy Biblia Święta?

Biblia Święta uczy nas o tym, że od zarania dziejów Bóg nie przestał kochać Swoich dzieci.

Biblia jest słowem Boga

Biblia to zbiór świętych ksiąg spisanych przez pradawnych proroków i historyków. Autorzy ci opisywali wzajemne stosunki Boga i Jego ludu na przestrzeni ponad 4 tys. lat. Ich natchnione słowa są obecnie znane jako Biblia Święta.

Nauki zawarte w Biblii pomagają nam lepiej poznać Boga, uczyć się na przykładzie dobrych ludzi, którzy Go miłowali, i zgłębiać to, jak powinniśmy żyć, zgodnie z Jego wolą.

Biblia naucza o Jezusie

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który przyszedł na ziemię, by zbawić nas od grzechu, smutku, samotności, bólu i tym podobnych rzeczy. Jezus udzielił wielu pięknych lekcji o służbie i miłości. Za Swego życia dokonał wielu cudów. Czytamy te historie w Biblii i uczymy się z nich, jak z pomocą Jezusa pokonywać trudności.

Studiujmy razem Biblię
Spotkaj się z misjonarzami

Lekcje zawarte w Biblii są dziś tak samo aktualne, jak były w dawnych czasach. Nasz kochający Ojciec w Niebie pobłogosławi nas, jeśli będziemy czytać Jego słowo i starać się żyć zgodnie z nim. Poczujesz się bliżej Boga, kiedy będziesz czytać o Jego miłości do ciebie, wyrażonej w licznych biblijnych naukach. Pomogą ci one zmierzyć się z codziennymi wyzwaniami.

Dziesięcioro Przykazań

W Biblii czytamy o Dziesięciorgu Przykazań, które Bóg dał ludziom. Są to prawa, według których mamy żyć. Przykazania te wymagają od nas miłowania Boga i traktowania bliźnich z szacunkiem. Zostaliśmy poinstruowani, że nie powinniśmy kłamać, kraść, zabijać ani popełniać cudzołóstwa (zob. II Ks. Mojżeszowa 20). Bóg wciąż oczekuje od nas, że będziemy żyć według Dziesięciorga Przykazań.

Wyższe prawo

W Nowym Testamencie Jezus wskazał nam lepszy sposób, by naśladować Boga. Nauczał, że oprócz przestrzegania Dziesięciorga Przykazań, musimy także zadbać o to, by nasze myśli i serca były nieskalane. Sednem okazywania wiary w Jezusa jest posłuszeństwo dwóm wielkim przykazaniom — by miłować Boga i kochać bliźniego swego jak siebie samego.

Miłość

Co najważniejsze, Biblia naucza o miłości. Poznawanie miłości opisanej w historiach biblijnych pozwala nam stawać się takimi jak Jezus. Możemy okazywać większą troskę, miłość i częściej przebaczać. Możemy darzyć miłością Boga, naszych bliźnich, a nawet naszych wrogów.

Kolejne świadectwo o Jezusie Chrystusie

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wierzą też w kolejną świętą księgę daną przez Boga, Księgę Mormona. Podobnie jak Biblia, naucza ona nas o Jezusie i pomaga nam znaleźć odpowiedzi na niektóre z najtrudniejszych życiowych pytań. Biblia i Księga Mormona dają nam pełniejsze zrozumienie osoby naszego Zbawiciela. Dzięki nim możemy Go jeszcze bardziej kochać.

Zobacz, jak Księga Mormona uzupełnia świadectwo o Jezusie
Zamów bezpłatny egzemplarz

Często zadawane pytania

Ludzie mają dużo pytań na temat „mormonów”, czyli — mówiąc z większym szacunkiem — na temat członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę.

Biblia została spisana przez natchnionych ludzi zwanych prorokami. Bóg przemawiał do takich proroków, jak Mojżesz czy Izajasz, a oni spisywali Jego nauki. Z tych zapisów składa się Stary Testament. Nowy Testament to życie Jezusa opisane przez naocznych świadków, Jego naśladowców. To także listy Pawła i innych apostołów. Obydwa te testamenty zostały później przetłumaczone i zebrane w jedną księgę, znaną nam obecnie pod nazwą Biblia Święta.

Tak. Stanowczo tak. Wierzymy, że jest słowem Bożym, świętym tomem pism świętych i niezbędną lekturą człowieka, chcącego wieść szczęśliwe życie. Poza Biblią, także znajdujemy natchnienie w innych księgach pism świętych, które występują jedynie w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Księgi te mają wspólny cel: przybliżyć nam ważne prawdy o Jezusie Chrystusie.

Księga Mormona potwierdza treść Biblii i wielokrotnie tłumaczy nauki Jezusa Chrystusa. Na przykład, Ewangelie Marka i Łukasza w Biblii przedstawiają te same historie o Jezusie, ale czytanie ich obu sprawia, że można dowiedzieć się więcej.

Zestawione razem, Księga Mormona i Biblia przedstawiają wartość inspiracji, porad i pouczeń zebranych na przestrzeni kilku tysięcy lat. Księgi te ukazują, że Bóg kocha ludzi i prowadzi ich we wszystkich częściach świata. Studiując obie te księgi, dowiesz się, kim jest Bóg i czego dla ciebie pragnie.