Naśladowanie Jezusa Chrystusa

Kim jest Jezus Chrystus? Jezus jest Zbawicielem świata. Kiedy będziemy Go naśladować, znajdziemy w życiu więcej spokoju i szczęścia.

Zobacz, co jest możliwe za Jego sprawą

2:45

Jezus jest Synem Boga

Nasz Ojciec Niebieski wysłał Swego Syna, Jezusa Chrystusa, by cierpiał za grzechy wszystkich, którzy żyli na ziemi, aby mogli uzyskać przebaczenie. Dokonanie tej ofiary za nas było możliwe dzięki boskości Jezusa i doskonałości Jego życia.

I chociaż Jezus był dla wszystkich mistrzowskim nauczycielem i sługą, był jednocześnie kimś więcej, nieskończenie więcej. Kiedy zapytał Apostoła Piotra: „A wy za kogo mnie uważacie?”, Piotr odpowiedział: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Ew. Mateusza 16:15–16).

Jezus dał nam doskonały wzór do naśladowania

Jezus wiódł doskonałe życie, aby wskazać nam drogę powrotną do naszego Ojca Niebieskiego. I chociaż nigdy nie popełnił grzechu, przyjął chrzest, aby okazać posłuszeństwo Bogu i nauczyć nas, że chrzest jest wymagany od każdego.

Dowiedz się, jak możesz przyjąć chrzest
Spotkaj się z misjonarzami

Jezus jest także doskonałym przykładem miłości. Za życia troszczył się o biednych, uzdrawiał ślepych (zob. Ew. Jana 9:1–7), z radością witał małe dzieci (zob. Ew. Mateusza 19:13–14), a nawet przebaczył tym, którzy Go ukrzyżowali. Jego miłość jest nieskończona i dostępna dla każdego, kto jej potrzebuje.

Jezus uczy nas, jak żyć i jak traktować bliźnich

Kiedy miał zaledwie 12 lat, głosił nauki uczonym w świątyni (zob. Ew. Łukasza 2:46), którzy byli zdumieni Jego rozległą wiedzą. Jezus stał się później najwspanialszym nauczycielem, jaki kiedykolwiek żył. Często przytaczał przypowieści, czyli różne historie, by przekazać ważne lekcje. Przypowieści te traktowały o zwykłych ludziach i sytuacjach, co sprawiało, że były łatwe do zrozumienia. Jego nauki wciąż poruszają nasze serca i motywują nas, by Go naśladować i służyć bliźnim.

 

Nauki Jezusa Chrystusa

Robotnicy w winnicy

Jezus nauczał, że wszyscy wierni ludzie otrzymają jednakową nagrodę w niebie, niezależnie od tego, jak długo byli wierni (zob. Ew. Mateusza 20:1–16).

Zły sługa

Jezus dał nam ważną lekcję o przebaczaniu, zadając pytanie: „Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą?” (Ew. Mateusza 18:33).

Miłosierny Samarytanin

Jezus powiedział, że powinniśmy miłować bliźniego. Z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie uczymy się, że naszym bliźnim może być każda osoba, łącznie z obcymi czy wrogami (zob. Ew. Łukasza 10:25–37).

Syn marnotrawny

Każda osoba, która zwraca się do Chrystusa, zostanie przez Niego z miłością przyjęta, a stanie się to niezależnie od czynów w przeszłości (zob. Ew. Łukasza 15:11–32).

Zagubiona owca

Kiedy jesteśmy zagubieni lub samotni i zwracamy się do Jezusa, On nie tylko ponownie nas przygarnia, ale cieszy się, jak pasterz, który mówi: „Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę!” (Ew. Łukasza 15:1–6).

Księga Mormona również zawiera pełne mocy nauki Zbawiciela. Podczas wizyty na starożytnych kontynentach amerykańskich nauczał On ludzi, jak mają się modlić, okazywać pokorę i traktować swoje rodziny.

Przeczytaj nauki Jezusa w Księdze Mormona
Zamów bezpłatny egzemplarz

Jezus cierpiał i umarł za nasze grzechy

Misją Jezusa, dla której przyszedł na ziemię, było wybawienie nas od naszych grzechów. Był gotów cierpieć i poświęcić się, by zapłacić za nasze błędy, abyśmy mogli odpokutować i uzyskać ich przebaczenie.

W Ogrodzie Getsemane Jezus odczuł ciężar każdego grzechu i każdego bólu znanego ludzkości. Cierpiał za każdą osobę, jaka kiedykolwiek żyła. Krwawił przez to ze wszystkich porów na ciele (zob. Ew. Łukasza 22:44). Został aresztowany, pluto na Niego, bito, a następnie ukrzyżowano. Nawet w obliczu śmierci zadanej przez Jego ludzi wołał do Boga, aby zmiłował się nad nimi (zob. Ew. Łukasza 23:34).

W życiu popełnimy błędy i uczynimy rzeczy, których będziemy żałować. Dopóki jednak będziemy zwracać się w modlitwie do naszego Ojca Niebieskiego, prosząc o przebaczenie i dokładać starań, by być lepszymi, będziemy mogli zostać ponownie oczyszczeni. Wszyscy mamy dług za wielką miłość naszego Zbawiciela i Odkupiciela, Jezusa Chrystusa.

Jezus zmartwychwstał, abyśmy mogli ponownie żyć

Trzeciego dnia po śmierci Jezus powstał z grobu i ukazał się wielu Swoim przyjaciołom i naśladowcom. Zmartwychwstał jako pierwszy. Oznacza to, że Jego duch został po śmierci ponownie zjednoczony z Jego doskonałym fizycznym ciałem. Ponieważ Jezus pokonał śmierć, wszyscy pewnego dnia zmartwychwstaniemy.

Przyjdź i razem z nami oddawaj cześć Zbawicielowi
Znajdź miejsce spotkań w okolicy

Często zadawane pytania

Ludzie mają dużo pytań na temat „mormonów”, czyli — mówiąc z większym szacunkiem — na temat członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę.