Kościół Jezusa został przywrócony

W 1820 roku Bóg i Jezus powołali nowego proroka, aby przywrócić prawdziwy Kościół. Nazywał się on Józef Smith.

Józef Smith wychował się na skromnej farmie w Palmyrze w stanie Nowy Jork. Wiele kościołów i wielu kaznodziejów walczyło o nawróconych w tamtej okolicy. Józef nie wiedział, do którego kościoła powinien się przyłączyć, ponieważ każdy nauczał czego innego. Czytając Biblię, natrafił na werset, w którym jest mowa o tym, że jeśli mamy pytanie, to powinniśmy zwrócić się z nim do Boga, a On nam odpowie.

Zdobądź bezpłatny egzemplarz Księgi Mormona
Zamów teraz

Józef postanowił się pomodlić. Udał się w odosobnione miejsce w lesie i uklęknął, pokornie pytając Boga, do którego kościoła powinien się przyłączyć. Bóg i Jezus ukazali mu się w wizji. Józef tak później opisał to święte wydarzenie:

„Ujrzałem słup światła dokładnie nad głową przewyższający blaskiem słońce, który opuszczał się stopniowo aż objął mnie […]. Kiedy światło padło na mnie, ujrzałem dwie Postacie, których blask i chwała były nie do opisania, stojące nade mną w powietrzu. Jedna z nich przemówiła do mnie nazywając mnie po imieniu i rzekła, wskazując na drugą postać: ‘Oto Mój Umiłowany Syn. Słuchaj Go!’” (Józef Smith — Historia 1:16–17).

Wizja Józefa Smitha, w której ujrzał Boga i Jezusa Chrystusa.

Bóg Ojciec i Jego Syn, Jezus Chrystus, powiedzieli Józefowi, aby nie dołączał do żadnego z istniejących kościołów. Oznajmili mu, że za jego pośrednictwem Jezus przywróci w końcu Swój pierwotny Kościół. Józef Smith miał zostać prorokiem, tak jak dawni biblijni prorocy. Z czasem otrzymał to ważne upoważnienie kapłańskie, które wcześniej zostało utracone, a wraz z nim moc dokonywania chrztów, uzdrawiania chorych i powoływania apostołów i innych przywódców. Przywrócony Kościół Chrystusa został oficjalnie założony 6 kwietnia 1830 r.

Rola Księgi Mormona w przywróceniu Kościoła Jezusa

Kiedy Jezus ponownie założył Swój Kościół, ujawnił starożytne kroniki przetłumaczone przez Józefa Smitha. Kroniki te znane są jako Księga Mormona: Jeszcze Jedno Świadectwo o Jezusie Chrystusie. Stanowią one potwierdzenie i wyjaśnienie Biblii; sprawiają, że nauki Jezusa Chrystusa pozostają czyste i poprawne. Czytając Księgę Mormona i modląc się z pytaniem, czy zawiera prawdę, możesz przekonać się, że księga ta, podobnie jak Biblia, jest słowem Bożym. Jeśli Bóg odpowie ci, że to prawda, przekonasz się, że Józef Smith był prorokiem i że odnalazłeś prawdziwy Kościół Jezusa.

Dowiedz się więcej o przywróconym Kościele Jezusa Chrystusa
Spotkaj się z misjonarzami

Jezus Chrystusa przewodzi dzisiaj Swemu Kościołowi

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich to przywrócony Kościół Jezusa Chrystusa. Jezus stoi na czele Swego Kościoła i aktywnie prowadzi nas do Boga za pośrednictwem współczesnego proroka.

Przyjdź i razem z nami oddawaj cześć Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi! Zostaniesz pobłogosławiony, studiując Jego nauki w pismach świętych i słuchając tego, co powiedział prorokom i apostołom w naszych czasach. Poczujesz miłość Boga, kiedy będziesz zaangażowany w służbę bliźnim w Kościele Pana.

Wszyscy są mile widziani w kościele
Znajdź miejsce spotkań w okolicy

Często zadawane pytania

Ludzie mają dużo pytań na temat „mormonów”, czyli — mówiąc z większym szacunkiem — na temat członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę.

Wzrasta liczba ludzi, którzy odrzucają koncepcję zorganizowanej religii. Wolą oni rozwijać się duchowo na swój własny sposób i dokładają starań, by wieść dobre życie. Ludzie potrzebują jednak i zorganizowanej religii, i osobistej duchowości. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zapewnia strukturę i upoważnienie kapłańskie, które są niezbędne, by wypełniać wszystkie przykazania Boga, łącznie z chrztem i przyjmowaniem sakramentu (czyli komunii). Należy w niedziele chodzić do kościoła, ale także w ciągu tygodnia podejmować wysiłki, by dbać o duchowość i służyć bliźnim.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich został formalnie zorganizowany w Fayette w stanie Nowy Jork w 1830 r. Pierwszym Prezydentem Kościoła był Józef Smith. W wizji ujrzał on Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Został powołany na proroka, by przywrócić Kościół Jezusa Chrystusa. Otrzymał kapłaństwo Boga, przetłumaczył Księgę Mormona i wysyłał misjonarzy, aby głosili ewangelię w Ameryce Północnej, a także za oceanem.

W wyniku prześladowań siedziba główna Kościoła przenosiła się do Ohio, Missouri i Illinois. Potrzebne było miejsce zgromadzenia się członków. Z powodu podejrzliwości i lokalnych konfliktów politycznych prorok Józef Smith w 1844 roku został bezprawnie uwięziony i zabity przez motłoch.

Brigham Young stanął na czele kościoła jako jego kolejny prezydent. Poprowadził świętych i ich wozy przez równiny Stanów Zjednoczonych do Gór Skalistych w stanie Utah. Od tego czasu liczba członków na całym świecie znacznie wzrosła. Obecnie w ponad 170 krajach świata mamy ponad 16 milionów członków.

Najpierw spotkaj się z misjonarzami. Będą nauczać cię podstawowych wierzeń i praktyk obowiązujących w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Mogą też odpowiedzieć na wszelkie twoje pytania na temat Kościoła i powiadomić o oczekiwaniach wobec jego członków.

Powinieneś też zacząć chodzić na nabożeństwa. Przynależność do społeczności ludzi, którzy się o siebie troszczą i starają się brać przykład z Jezusa Chrystusa, przyniesie ci radość.

Kiedy będziesz gotów, by przyłączyć się do Kościoła, możesz postanowić, że przyjmiesz chrzest i staniesz się jego oficjalnym członkiem. Chrztu mogą udzielić misjonarze albo ktoś, kogo poznałeś w kościele.

Podobnie jak Biblię, Księgę Mormona spisywało wielu autorów. Jest to zbiór dzienników i historii przekazywanych jednemu pisarzowi przez drugiego przez okres około tysiąca lat. Pierwszym autorem jest prorok Nefi, który opuścił Jerozolimę razem ze swoją rodziną w 600 r. p.n.e. i przybył na kontynenty amerykańskie. Nefi przekazał kronikę swemu młodszemu bratu, który następnie wręczył ją swojemu synowi. Każdy autor przekazywał kronikę zaufanej osobie. Prorok o imieniu Mormon połączył wszystkie zapisy zebrawszy je w jedną księgę. Księga ta otrzymała więc nazwę, która brzmi: Księga Mormona.

W 1823 r. Józef Smith dotarł do tych pradawnych kronik i przetłumaczył je mocą Boga.