Jak misjonarze mogą mi pomóc?

Mimo że twoja relacja z Bogiem może być bardzo osobista, czasami wszyscy potrzebujemy nieco pomocy, by uświadomić sobie, co Bóg chce nam przekazać. Niezależnie od tego, gdzie akurat znajdujesz się na ścieżce swojego duchowego rozwoju, misjonarze będą nauczać zasad ewangelii i podzielą się przemyśleniami, które mogą być pomocne. Pomyśl o nich jako o duchowych mentorach, którzy:

  • Pomogą ci poczuć bliskość Boga
  • Pokażą, jak się modlić i otrzymywać od Niego odpowiedzi na modlitwy
  • Pomogą ci znaleźć odpowiedzi na duchowe pytania
  • Będą nauczać cię o Zbawicielu Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii
  • Pomogą ci zrozumieć pisma święte
  • Będą cię wspierać, kiedy będziesz stawiał czoła osobistym wyzwaniom
  • Dodadzą otuchy na drodze pokuty, wiary i przygotowań do chrztu
  • Przedstawią cię w społeczności, która dzieli te same wierzenia i będzie cię wspierać w dalszej duchowej podróży
Poproś o spotkanie z misjonarzami
Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na twoje pytania natury duchowej i pomóc ci zbliżyć się do Jezusa Chrystusa.
Spotkaj się z misjonarzami

Przejrzyj więcej tematów

Kształtowanie silnej rodziny

Kształtowanie rodziny daje niebywałą satysfakcję, ale może być trudne — szczególnie we współczesnym świecie. Dowiedz się, jak możesz wzmacniać swoją rodzinę i skupić jej uwagę na Bogu.

Jak wygląda nasza wspólnota kościelna?

Kościół to nie tylko miejsce, w którym oddajemy cześć Bogu, ale także miejsce, w którym Mu służymy. A jednym z najlepszych sposobów na służenie Bogu jest troska o otaczających nas ludzi.

Czym jest Kościół?

Kościół jest schronieniem przed chaosem życia codziennego. Uczestnictwo w nabożeństwach w kościele oznacza skupienie na oddawaniu czci Bogu i kochaniu naszych bliźnich. To duchowe doładowanie baterii i doskonały sposób na to, aby Jezus zawsze był w centrum naszego życia.

Jak można przyłączyć się do Kościoła?

Ludzie dowiadują się o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na różne sposoby. Możesz przyjść na spotkania kościelne, zapytać znajomych, którzy są członkami, o ich wierzenia lub spotkać się z naszymi misjonarzami. Kiedy poznasz Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i zechcesz zostać jego członkiem, możesz zdecydować się na przyjęcie chrztu.

Jak się modlić

Modlitwa jest łatwiejsza, niż ci się wydaje. Bóg jest naszym kochającym Ojcem w Niebie i pragnie, żebyśmy byli z nim w kontakcie.

O czym uczy Biblia Święta?

Biblia Święta uczy nas o tym, że od zarania dziejów Bóg nie przestał kochać Swoich dzieci.

Co się stało z Kościołem Jezusa?

Kiedy Jezus był na ziemi, założył Swój Kościół. Ten sam Kościół istnieje dzisiaj.