Nabożeństwa niedzielne

Kościół jest schronieniem przed chaosem życia codziennego. Uczestnictwo w nabożeństwach w kościele oznacza skupienie na oddawaniu czci Bogu i kochaniu naszych bliźnich. To duchowe doładowanie baterii i doskonały sposób na to, aby Jezus zawsze był w centrum naszego życia.

Czas spotkań kościelnych i ich kolejność różni się w zależności od kongregacji. Zawsze można jednak liczyć na podobny format — jedno główne spotkanie dla wszystkich, a potem zajęcia z podziałem na grupy wiekowe lub tematykę.

Przyjdź na nabożeństwo do kościoła. Wszyscy goście są mile widziani.

Spotkanie sakramentalne

Nabożeństwo dla wszystkich nazywa się spotkaniem sakramentalnym. Na spotkaniu tym śpiewamy pieśni, modlimy się i wygłaszamy przemówienia, które w każdym tygodniu przygotowują inni członkowie kongregacji. Najważniejszą częścią spotkania jest czas, kiedy przyjmujemy sakrament (czyli komunię).

Więcej o sakramencie

Muzyka i hymny

Śpiewanie o Zbawicielu i naszych licznych błogosławieństwach pomaga nam czuć bliskość Boga. Podczas spotkania sakramentalnego kongregacja śpiewa zazwyczaj trzy lub cztery hymny. Może być także dodatkowy występ muzyczny przygotowany przez chór lub małą grupę. Możesz rozpoznać niektóre hymny z naszego śpiewnika, jak na przykład: „Bliżej cię, Boże mój” lub „Jak wielkiś Ty”, ale poznasz również nowe pieśni. I nic się nie stanie, jeśli będziesz fałszować! Wznieś swój głos, by razem z nami oddawać cześć Bogu.

Składanie sobie świadectw

W pierwszą niedzielę każdego miesiąca nie ma typowych kazań. Zamiast tego każdy członek kongregacji może podejść do mównicy i wyrazić swoje uczucia względem ewangelii. Gdy słuchamy o duchowych doznaniach innych osób i czujemy, że Duch Boży wypełnia nasze serca, umacniają się nasze własne przekonania i wierzenia.

Zajęcia niedzielne

Albo przed spotkaniem sakramentalnym, albo po nim, organizowane są różne, dostosowane do wieku, zajęcia dla dzieci i dorosłych. Jeśli chcesz wziąć udział w tych dodatkowych spotkaniach, zapytaj o nie kogoś w kościele, a ta osoba z przyjemnością pomoże ci znaleźć odpowiednią salę.

Przejrzyj więcej tematów

O czym uczy Biblia Święta?

Biblia Święta uczy nas o tym, że od zarania dziejów Bóg nie przestał kochać Swoich dzieci.

Jezus Chrystus w Księdze Mormona

Jezus spędził doczesne życie w okolicach Jerozolimy, gdzie uczył Swojej ewangelii Żydów. Nauczał też ludzi w innych stronach świata: na kontynencie amerykańskim. Jego wizyta zmieniła ich życie. Wiedza o tym spotkaniu może mieć równie istotne znaczenie dla ciebie.

W jaki sposób Biblia i Księga Mormona wywierają podobny wpływ

Dzięki obu tym księgom zbliżysz się do Jezusa Chrystusa i dowiesz się więcej o Jego ewangelii.

Czym jest Księga Mormona?

Księga Mormona jest kolejnym świadectwem o Jezusie Chrystusie.

Jak mam znaleźć właściwy dla mnie kościół chrześcijański?

W poszukiwaniu właściwego kościoła warto pamiętać o tym, czego nauczał Jezus oraz Jego apostołowie i prorocy.

Jaki jest cel życia?

Życie ma sens i znaczenie. Bóg, nasz kochający Ojciec, pragnie, abyśmy znaleźli szczęście i radość. Stworzył plan, zgodnie z którym możemy wzrastać, żyć wiarą i pewnego dnia powrócić do Niego.
Mormon.org Chat is typing...