Pierwotny Kościół Jezusa popadł w odstępstwo

Po śmierci Apostołów Jezusa utracone zostało Boże upoważnienie kapłańskie.

Jezus wybrał apostołów i proroków, aby przewodzili Jego Kościołowi

Kiedy Jezus był na ziemi, powołał dwunastu Apostołów i upoważnił ich do tego, by głosili ewangelię, chrzcili i przewodzili Jego ludowi. Kiedy Jezus odszedł z tego świata, Apostołowie nadal otrzymywali Jego wskazówki poprzez Ducha Świętego. Trudzili się, by założyć Kościół w starożytnych miastach, na przykład w Rzymie. Ciągle zmagali się z problemami dotyczącymi utrzymania porządku wśród nowo nawróconych chrześcijan.

Kościół Jezusa został odrzucony, zmieniony i ostatecznie utracony

W miarę rozwoju Kościoła Apostołowie napotykali na różnice zdań wśród wierzących i ostrą opozycję ze strony niewierzących. Wielu Apostołów poniosło męczeńską śmierć, a ludzie mieli odmienne poglądy w odniesieniu do znaczenia nauk Jezusa. Zaczęli tworzyć różne kościoły bez upoważnienia Boga. Te kościoły różniły się od pierwotnego Kościoła Jezusa Chrystusa.

W rezultacie chrześcijaństwo doświadczyło powszechnego Odstępstwa, czyli odejścia od podstawowych przekonań religijnych. Kapłaństwo Boga, czyli upoważnienie do działania w Jego imieniu, zostało utracone, czyste zasady skażone, a prawdy ewangelii rozproszone.

Reformatorzy próbowali przywrócić Kościół

W XVI wieku tacy reformatorzy, jak Marcin Luter czy Jan Kalwin zdawali sobie sprawę z upadku chrześcijaństwa. Starali się przywrócić kościół chrześcijański do jego wcześniejszej formy, aby ściślej przestrzegać nauk biblijnych.

Jednak nie chodziło o to, aby pierwotny Kościół Jezusa Chrystusa został jedynie „zreformowany”. Pewne zasady i prawdy zostały utracone o wiele wcześniej wraz z upoważnieniem kapłańskim do działania w imieniu Boga. Kościół Jezusa Chrystusa musiał być w całości odbudowany i ponownie założony, czyli innymi słowy — przywrócony.

Dowiedz się więcej o przywróconym Kościele Jezusa Chrystusa
Spotkaj się z misjonarzami