Bóg przemawia do nas za pośrednictwem proroków

Prorocy prowadzili lud Boży w czasach biblijnych — i nadal nas prowadzą.

Dlaczego mamy proroków?

Bóg pragnie, abyśmy pokonywali trudności, stawali się lepszymi ludźmi i powrócili do Niego po tym życiu. Jednak nie oczekuje, że zrobimy to sami. Prowadzi nas poprzez modlitwę, pisma święte i za pośrednictwem proroków. Prorok to ktoś powołany przez Boga, aby udzielać wskazówek całemu światu. Od czasów Abrahama i Mojżesza po dzisiejsze czasy, w których mamy żyjących proroków, Bóg pozostaje wierny schematowi, zgodnie z którym prowadzi Swe dzieci poprzez proroków.

Jak prorocy wpływają na społeczeństwo?

Choć przykazania Boże nigdy się nie zmieniają, świat, w którym żyjemy, ulega ciągłym przemianom. Zmieniające się czasy przynoszą ze sobą nowe okoliczności i charakterystyczne wyzwania. Prorocy otrzymują wskazówki od Boga, aby pomóc ludziom sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi życie i aby rozwiązywać problemy.

W Biblii prorocy wzywali ludzi do pokuty i przepowiadali narodziny, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dzisiaj prorocy nadal świadczą o Jezusie. Poza tym ostrzegają i doradzają wszystkim ludziom w istotnych sprawach.

Obecne nauki proroków odnoszą się do kwestii społecznych, takich jak małżeństwo i relacje rodzinne, kwestii praktycznych, takich jak edukacja i odpowiedzialność finansowa, oraz kwestii duchowych, które pomagają nam przejść osobiste próby i znaleźć więcej pewności siebie i wiary.

Prorocy dzisiaj

Prawdziwym sprawdzianem słów proroka jest zastosowanie ich w życiu osobistym. Ci, którzy słuchają przesłań proroków, często komentują: „To tak, jakby mówił do mnie”. Bóg zna nasze najgłębsze troski i pragnie nam pomóc. Jednym ze sposobów, w jaki pomaga Swoim dzieciom, jest zsyłanie natchnienia prorokom.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest unikatowy w skali całego globu, ponieważ prorocy regularnie przekazują w nim niebiańskie wskazówki od Boga. Ich przesłania są dostępne dla wszystkich. Obecny prorok, Prezydent Russell M. Nelson, wraz z dwunastoma apostołami, przemawia do świata dwa razy w roku podczas serii spotkań zwanych konferencją generalną. Słowa proroka i apostołów są transmitowane na całym świecie i udostępniane w Internecie, aby wszyscy mogli z nich skorzystać. Prorok i apostołowie świadczą, że Jezus jest Zbawicielem, i pokazują, jak naśladować Jego przykład.

Kiedy dowiesz się jeszcze więcej o prorokach, zrozumiesz, że Bóg wciąż do nas przemawia, i że możesz jeszcze gorliwiej Go naśladować i znaleźć więcej szczęścia, słuchając rad proroka. Zachęcamy cię: poznaj Kościół Jezusa podczas spotkania z misjonarzami.

Dowiedz się czegoś o przywróconym Kościele Jezusa Chrystusa
Spotkaj się z misjonarzami