Jak mam znaleźć właściwy dla mnie kościół chrześcijański?

„Do którego kościoła powinienem chodzić? Czy dla Boga liczy się, do którego kościoła chodzę?”. Być może zadajesz sobie takie pytania, kiedy zastanawiasz się nad tym, jaką rolę religia powinna odgrywać w twoim życiu. W poszukiwaniu właściwego kościoła warto pamiętać o tym, czego nauczał Jezus oraz Jego apostołowie i prorocy.

Znajdź społeczność osób wierzących

W jednym z Dziesięciorga Przykazań Bóg powiedział: „Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić” (II Ks. Mojżeszowa 20:8). Jednym ze sposobów, w jaki świętujemy dzień sabatu, jest chodzenie do kościoła. Jezus także nauczał: „Zbierajcie się często” (3 Nefi 18:22). Bóg pragnie, abyśmy regularnie chodzili do kościoła, aby oddawać Mu cześć i wzmacniać się dzięki innym wierzącym.

Oprócz chodzenia do kościoła w niedzielę, Bóg chce, abyśmy codziennie praktykowali naszą wiarę. Powiedział nam: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Ew. Mateusza 22:39). Wypełniamy wolę Boga, gdy szukamy okazji do regularnego okazywania miłości, służby i dzielenia się naszymi talentami w ramach wspólnoty kościelnej.

Znajdź Kościół, któremu przewodzi Jezus Chrystus

Apostoł Paweł nauczał w Biblii, że Kościół zbudowany jest „na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” (List do Efezjan 2:20). Jezus jest głową Swojego Kościoła i powołuje apostołów i proroków, aby pomagali Mu prowadzić i nauczać Jego lud. Ta sama organizacja składająca się z apostołów i proroków istnieje dzisiaj w Kościele Chrystusa — w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

W 1820 roku młody mężczyzna zwany Józef Smith uklęknął w modlitwie z pytaniem, do którego ze wszystkich chrześcijańskich kościołów powinien się przyłączyć. Modlitwa ta doprowadziła do przywrócenia przez Boga utraconych prawd i odnowiła bezpośredni kontakt Boga z ludźmi za pośrednictwem proroka. Bóg i Jezus Chrystus polecili Józefowi, aby nie przystępował do żadnego z ówczesnych kościołów. Józef został powołany na proroka, który miał zorganizować przywrócony kościół Chrystusa: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Ciesz się błogosławieństwami wynikającymi z oddawania czci Bogu i służby

Bóg pragnie cię błogosławić i chce, żebyś był szczęśliwy. Możesz odnaleźć szczęście, przebywając w towarzystwie innych osób wierzących, służąc i oddając Bogu cześć wraz z nimi.

Innym błogosławieństwem wynikającym z regularnego uczęszczania do kościoła jest uczestnictwo w sakramencie (komunii). Przed śmiercią Jezus wziął chleb i wino, pobłogosławił je i dał Swoim uczniom. Powiedział im, że symbolizują one Jego ciało i krew, i że powinni przyjmować chleb i wino na Jego pamiątkę (zob. Ew. Łukasza 22:19–20 i 3 Nefi 19:1–11).

Zwróć szczególną uwagę na to, jak się czujesz w kościele. Za pośrednictwem Ducha Świętego Bóg da ci znać, czy jesteś we właściwym miejscu. Duch pomoże ci poczuć „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć [i] wierność” (List do Galacjan 5:22).

Znajdź kościół w twojej okolicy

Kościół Jezusa Chrystusa jest dla całego świata. Oznacza to, że prawdopodobnie w pobliżu swojego domu będziesz mógł znaleźć kongregację Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Przyjdź na nabożeństwo kościelne. Wszyscy goście są mile widziani.
Znajdź miejsce spotkań w okolicy