Jaki jest sens mojego życia?

Życie ma sens i znaczenie. Bóg, nasz kochający Ojciec, pragnie, abyśmy znaleźli szczęście i radość. Stworzył plan, zgodnie z którym możemy wzrastać, żyć wiarą i pewnego dnia powrócić do Niego. Plan Boga, często nazywany planem zbawienia, nadaje sens naszemu życiu tutaj na ziemi, przynosząc odpowiedzi na ważne pytania: „Skąd pochodzę?” „Dlaczego tu jestem?” i „Co się stanie, kiedy umrę?”

Życie to nasz poligon doświadczalny

Bóg przysłał nas na ziemię, żebyśmy się uczyli i wzrastali poprzez doświadczenia, zarówno dobre, jak i złe. Pozwala nam wybierać między dobrem a złem i decydować, czy będziemy służyć innym ludziom, czy skupimy się tylko na sobie. Naszym wyzwaniem jest mieć wiarę w Jego plan, mimo że nie znamy wszystkich odpowiedzi. Ponieważ wszyscy popełniamy błędy, Bóg posłał Swego Syna, Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli zostać oczyszczeni i uzyskać wybaczenie. Kiedy przyjmujemy Jezusa i podążamy za Jego przykładem, stajemy się mniej samolubni i czujemy większą miłość, pokój i radość.

Poznaj Boży plan zbawienia

Skąd przyszedłem?

Przed narodzeniem mieszkałeś ze swoim Ojcem Niebieskim. On cię znał, kochał i uczył o dokonywaniu wyborów, które doprowadzą do trwałego szczęścia. Okres ten zwany był preegzystencją.

Bóg przedstawił nam swój plan

Bóg chciał, abyśmy zeszli na ziemię i mieli fizyczne ciało. Tutaj, na ziemi, stawiamy czoła wyzwaniom i sytuacjom, które pomagają nam się uczyć i rozwijać, abyśmy mogli stać się podobni Bogu.

Jezus został wybrany na naszego Zbawiciela

Bóg wiedział, że będziemy popełniać błędy. Wybrał więc Jezusa Chrystusa, aby przyszedł na ziemię i cierpiał za nasze grzechy. Ofiara Jezusa umożliwia nam uzyskanie przebaczenia i oczyszczenie z naszych grzechów, abyśmy mogli pewnego dnia żyć ponownie z Bogiem.

Jaki jest cel mojego życia?

Nie pamiętamy życia z Bogiem przed przyjściem na ziemię. Dlatego musimy nauczyć się wierzyć i wybierać pomiędzy dobrem a złem. Życie nie jest łatwe, ale trudności pomagają nam doceniać szczęście i spokój.

Ofiara Jezusa

Jezus cierpiał i umarł za nasze grzechy. Jego ofiara nie zdejmuje z nas osobistej odpowiedzialności. Musimy zdecydować, że przyjmiemy Jezusa poprzez pokutę po popełnieniu błędów, chrzest i przestrzeganie Jego przykazań.

Dokąd pójdziemy po śmierci?

Kiedy umieramy, duch oddziela się od ciała. Nasze duchy idą do świata duchów. Jest to miejsce odpoczynku i szczęścia dla osób, które wybierały dobro, a jednocześnie piekło dla tych, które wybierały zło.

Świat duchów

Świat duchów nie jest miejscem docelowym czy sądem. W istocie, ponieważ Bóg jest kochający i sprawiedliwy, ludzie znajdujący się w piekle, którzy za życia nigdy nie słyszeli o Jezusie, poznają Jego ewangelię i otrzymają szansę przyjęcia Go.

Wszyscy będziemy znowu żyć

Jezus pokonał śmierć, abyśmy wszyscy mogli znowu żyć. Nazywa to się zmartwychwstaniem. Kiedy zmartwychwstajemy, nasz duch i ciało ponownie się łączą. Nasze ciało będzie wtedy doskonałe i nigdy nie umrze.

Sąd Ostateczny

Jezus osądzi nas według naszych uczynków i pragnień naszych serc. Okaże nam pełnię Swego miłosierdzia. Ponieważ nasze uczynki i pragnienia różnią się, niebiosa mają różne królestwa, czyli stopnie chwały.

Królestwo celestialne

Nasz Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus mieszkają w królestwie celestialnym. Jeśli żyjesz według nauk Jezusa i jesteś oczyszczony z grzechu poprzez Jego ofiarę, to tam się udasz. Będziesz żył w obecności Boga i zaznasz trwałej radości.

Królestwo terrestrialne

Ludzie, którzy odrzucili ewangelię Jezusa Chrystusa, ale wiodą dobre życie, otrzymają miejsce w królestwie terrestrialnym.

Królestwo telestialne

Ci, którzy trwają w grzechu i nie dokonują pokuty, otrzymają miejsce w królestwie telestialnym.

Odkryj, jaki cel postawił przed tobą Bóg
Spotkaj się z misjonarzami

Jezus jest drogą do trwałego szczęścia i zbawienia

Z Biblii uczymy się: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ew. Jana 3:16). Bóg posłał Jezusa, aby zbawić nas od naszych grzechów. Nauki Jezusa prowadzą nas przez życie i wiodą do trwałego szczęścia. Jego ofiara pozwala nam znaleźć sens w życiu i w pełni osiągnąć swój potencjał. Możesz zacząć kroczyć tą ścieżką już dziś.

Księga Mormona przekazuje naukę o sensie życia

Podobnie jak Biblia, Księga Mormona zawiera instrukcje Boga dla Jego dzieci. Bóg pragnie, żeby nam się wiodło i żebyśmy znaleźli w życiu szczęście. Ludzie opisani w Księdze Mormona doświadczali wielu wyzwań i musieli je pokonywać, wykazując się wiarą. Na podstawie ich doświadczeń i wygłaszanych przez nich nauk możemy poznać lepiej sens naszego życia.

Dowiedz się więcej o celu życia na podstawie pism świętych
Spotkaj się z misjonarzami

Wyświetl więcej historii