W jaki sposób Biblia i Księga Mormona wywierają podobny wpływ

Dzięki obu tym księgom zbliżysz się do Jezusa Chrystusa i dowiesz się więcej o Jego ewangelii.

Cenimy Biblię Świętą

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, podobnie jak wiele osób na całym świecie, znajdują w Biblii pocieszenie i natchnienie. Wierzymy, że jest ona świętym słowem Bożym.

Apostoł Paweł nauczał w Biblii: „Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa” (II List do Koryntian 13:1). Kiedy Bóg naucza ważnej zasady, zapewnia nam dodatkowe źródło, by ją potwierdzić. Księga Mormona jest poświadczeniem nauk zawartych w Biblii. Wielu ludzi odchodzi dzisiaj od Boga i religii. Dostęp do dodatkowego świadectwa o Bożych słowach może pomóc nam pozostać na właściwej ścieżce.

Biblia i Księga Mormona są zgodne

Księga Mormona i Biblia wzajemnie potwierdzają zawarte w nich nauki, a my cenimy obie te księgi. W każdej z nich opisane są relacje Boga z ludźmi w innych częściach świata, ale obie zawierają nauki na temat tych samych zasad. Księga Mormona potwierdza to, co napisano o Jezusie Chrystusie w Biblii i wyjaśnia wiele innych chrześcijańskich doktryn.

Studiując obie księgi, zrozumiesz, kim jest Bóg i czego pragnie dla ciebie. Karty Księgi Mormona i Biblii przechowują tysiące lat natchnienia, przewodnictwa i wskazówek. Choć księgi te zostały napisane dawno temu, możesz odnaleźć w nich mądrość, z której skorzystasz w dzisiejszych czasach.

Zdobądź bezpłatny egzemplarz Księgi Mormona
Zamów teraz