Ew. Jana 3:16 — Albowiem tak Bóg umiłował świat

Bóg, nasz Niebieski Ojciec, ogromnie nas kocha. Miłość ta wyraża się w Jego największym darze ofiarowanym ludzkości — Osobie Jego Syna, Jezusa Chrystusa. W Ew. Jana 3:16 w Biblii opisano Bożą miłość i plan szczęścia dla Jego dzieci.

Ew. Jana 3:16

16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Bóg kocha nas wszystkich

Bóg kocha każdego człowieka wieczną miłością. Jest On Ojcem naszych duchów. Jesteśmy Jego dziećmi. On kocha każdego z nas z osobna i pragnie, żebyśmy my Go poznali i pokochali.

On posłał Swojego Syna, Jezusa Chrystusa

Bóg wiedział, że życie doczesne będzie pełne wyzwań i niepewności. Wiedział, że nie będziemy doskonali i że będziemy popełniać błędy. Posłał na ziemię Swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jezus dał nam przykład doskonałego życia, życia bez grzechu. Nauczał Swojej ewangelii i pokazał nam, jak powinniśmy żyć. Dobrowolnie złożył własne życie w ofierze za nasze grzechy. On jest naszym kochającym Zbawicielem i Odkupicielem.

Powinniśmy Mu wierzyć i podążać za Nim

Za życia na ziemi Jezus nauczał Swojej ewangelii. Nauczał, że jeśli będziemy w Niego wierzyć, odpokutujemy za nasze grzechy i zostaniemy ochrzczeni wodą i Duchem, nie zginiemy. Uzyskamy wybaczenie. Umożliwia to Jego ofiara.

Wzmocnij swoją relację z Bogiem
Bezpłatne studiowanie Biblii

Możemy ponownie być z Bogiem

Śmierć nie kończy naszego życia definitywnie — każdy z nas zmartwychwstanie. Jeśli kochamy Boga, wierzymy w Niego i żyjemy zgodnie z ewangelią Jezusa Chrystusa, Bóg obiecuje nam, że będziemy znów przebywać po śmierci w Jego obecności. Ponieważ Bóg nas kocha, pragnie, żebyśmy byli szczęśliwi teraz i w wieczności.