Chrzest

Chrzest to przymierze — obietnica — które zawierasz z Bogiem. Kiedy zostajesz ochrzczony, obiecujesz Mu służyć i przestrzegać Jego przykazań najlepiej, jak potrafisz.

Naśladuj doskonały przykład Zbawiciela

Jeśli czytałeś kiedyś Nowy Testament, prawdopodobnie znasz historię, w której Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela, aby przyjąć chrzest.

„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ew. Mateusza 3:13–15).

Nawet Jezus, który nigdy nie zgrzeszył, został ochrzczony, aby okazać posłuszeństwo Bogu i być dla nas wzorem do naśladowania.

Chrzest jest niezbędny, by wstąpić do nieba

Jezus nauczał, że musimy zostać ochrzczeni, aby powrócić do życia w obecności Boga.

Chrzest to narodziny „z wody”. Umożliwia nam oczyszczenie się z grzechów, co jest konieczne, abyśmy mogli powrócić do Boga.

Dowiedz się, jak zostać ochrzczonym
Porozmawiaj z misjonarzami

Chrzest powinien odbywać się przez zanurzenie

Chrzty w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich odbywają się przez zanurzenie, co oznacza, że człowiek jest „zanurzony” pod wodą i z niej podniesiony. Z Biblii dowiadujemy się, że „gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody” (Ew. Mateusza 3:16). Chrzest przez zanurzenie jest pięknym symbolem nie tylko zmycia grzechów, ale także śmierci, pochówku i zmartwychwstania. Chrzest oznacza koniec twojej starej drogi życia i narodziny ku życiu opartemu na wartościach chrześcijańskich (zob. List do Rzymian 6:3–6).

Święci w dniach ostatnich wierzą, że chrzest musi być dokonany przez osobę posiadającą właściwe upoważnienie kapłańskie. To bezpośrednie upoważnienie od Jezusa Chrystusa jest znowu dostępne dzięki przywróceniu Kościoła Chrystusa.

Chrzest i Duch Święty

Chociaż chrzest sam w sobie jest znaczącym wydarzeniem, nie jest on pełny bez otrzymania daru Ducha Świętego. Otrzymanie Ducha Świętego to narodziny z Ducha (Ew. Jana 3:5). Dar Ducha Świętego otrzymuje się po chrzcie, aby móc przez całe życie polegać na Bożej pomocy, przewodnictwie i pocieszeniu.

Obietnice chrztu

TY OBIECUJESZ: Służyć bliźnim

„[…] dźwigać [nawzajem swoje] brzemiona, aby ulżyć jeden drugiemu” (Mosjasz 18:8).

TY OBIECUJESZ: Okazywać miłość i współczucie

„[…] płakać z tymi, którzy płaczą, pocieszać tych, którzy potrzebują pocieszenia” (Mosjasz 18:9).

BÓG OBIECUJE: Dać ci Ducha Świętego

„[…] aby mógł bardziej obficie przelać na [ciebie] swego Ducha” (Mosjasz 18:10).

TY OBIECUJESZ: Być dobrym przykładem

„[…] zawsze dawać świadectwo o Bogu we wszystkim, co [czynisz], i gdziekolwiek się [znajdujesz]” (Mosjasz 18:9).

TY OBIECUJESZ: Przestrzegać Bożych przykazań

„[…] [będziesz] Mu służyć i przestrzegać Jego przykazań” (Mosjasz 18:10).

BÓG OBIECUJE: Dać ci życie wieczne

„[…] [abyś mógł] zostać [odkupiony] przez Boga i [zaliczony] do tych, którzy powstaną w pierwszym zmartwychwstaniu, [abyś mógł] mieć życie wieczne” (Mosjasz 18:9).

Możesz zostać ochrzczony

Apostoł Piotr wyjaśnił również, że chrzest jest przykazaniem dla wszystkich ludzi: „Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego” (Dzieje Apostolskie 2:38).

Zanim zostaniesz ochrzczony, musisz okazać pragnienie przestrzegania przykazań Bożych, dokonując pokuty za to, co zrobiłeś źle. Może to wymagać wyznania grzechów przed przyjęciem chrztu (zob. Ew. Mateusza 3:6) lub naprawienia popełnionych błędów, o ile to możliwe.

Kiedy zostaniesz ochrzczony, będziesz mógł rozpocząć nowe życie — poświęcone naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Twoje grzechy zostaną wybaczone i będziesz mógł ponownie skupić się na takich życiowych wyborach, które prowadzą do szczęścia. Po chrzcie i otrzymaniu daru Ducha Świętego, Duch będzie ci pomagać, pocieszać cię i prowadzić w twoich staraniach.

Często zadawane pytania

Ludzie mają dużo pytań na temat „mormonów”, czyli — mówiąc z większym szacunkiem — na temat członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę.