Rola Jezusa Chrystusa

Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata. Kiedy do Niego przychodzimy, zbawia nas, pomaga nam czuć Swoją miłość i przynosi nam nadzieję. Jego rolą jest zapewnić nam zbawienie i dać nam przykład.

Dlaczego Chrystus jest ważną postacią?

Miliony ludzi wiedzą o Jezusie Chrystusie. Czy wystarczy wiedzieć, kim jest Jezus i znać Jego rolę w planie naszego Ojca Niebieskiego? Wiedza o tym to tak naprawdę jedynie początek.

Zrozumienie i akceptacja roli Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela to kluczowa kwestia we wszystkich wyznaniach chrześcijańskich. Wymaga to czegoś więcej niż teoretycznego przekonania, że Jezus żył i dokonał wielkich rzeczy. Wymaga pewności, że On naprawdę zmartwychwstał i że doświadczył nie tylko śmierci, ale również duchowego cierpienia za nasze grzechy.

Jezus odczuwał ból, poczucie winy i cierpienie, których my doświadczamy w konsekwencji naszych złych wyborów. Co ważniejsze, przyjął za nie odpowiedzialność i zapłacił cenę za nasze wykroczenia na ziemi — z czego możemy skorzystać, jeśli w zamian szczerze odpokutujemy i zaakceptujemy Jego przykazania oraz boską rolę Odkupiciela. Jeśli tak uczynimy, zostaniemy uwolnieni od naszych grzechów. Możemy być duchowo czyści i godni przebywania w obecności Boga.

To skomplikowane zagadnienie, które może być trudne do pojęcia z naszego ograniczonego punktu widzenia. Jednak jest to możliwe. Boski spokój, który chce nam podarować Ojciec Niebieski, również jest dla nas dostępny, już teraz, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa.

W jaki sposób mogę zbliżyć się do Chrystusa?

Choć nie możemy przyjść do Chrystusa w sposób fizyczny tak, jak Jego pierwsi uczniowie, to możemy zbliżyć się do Niego, badając pisma święte. Możemy poznać Go dzięki świadectwom żyjących proroków i naśladowców. Możemy przekonać się o Jego istnieniu poprzez Pocieszyciela, Ducha Świętego.

„Większość z nas nie zobaczy Boga, tak jak widzieli Go prorocy, ale ciche, łagodne podszepty Ducha — myśli i odczucia, jakie przyniesie Duch Święty do naszych umysłów i serc — dadzą nam niezaprzeczalną wiedzę, o tym, że On żyje i że nas kocha” (Robert D. Hales, „Poznawanie Boga, naszego Ojca Niebieskiego, i Jego Syna, Jezusa Chrystusa”, Ensign lub Liahona, listopad 2009, str. 32).

Jezus Chrystus zna każdego z nas osobiście. Jeśli tylko zechcemy, my również możemy Go poznać.