Życie Jezusa Chrystusa

Jezus Chrystus jest Synem Boga i naszym Zbawicielem. Wszystko, co czynił — Jego posługa i Jego śmierć — było dla nas.

Narodziny

Jezus jest Synem Boga, ale urodził się na ziemi z niewiasty. Ta wierna kobieta miała na imię Maria. Kiedy urodziła Jezusa, ukazało się wiele znaków oraz wielu aniołów, by pomóc pełnym wiary ludziom odnaleźć Go i oddać Mu cześć. Zapewne widziałeś kiedyś bożonarodzeniowe szopki, które przedstawiają tę scenę.

Dzieciństwo

Jezus już jako młody mężczyzna nauczał słowa Bożego. Kiedy miał 12 lat, znaleziono Go „w świątyni, siedzącego wpośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami” (Ew. Łukasza 2:46–47).

Chrzest

Kiedy w wieku 30 lat Jezus rozpoczął Swoją posługę, przeszedł wiele kilometrów, by dojść nad rzekę Jordan i przyjąć chrzest z rąk Swojego kuzyna, Jana Chrzciciela, który posiadał upoważnienie do dokonywania chrztów.

Choć Jezus był bez grzechu, został ochrzczony, by nauczyć nas posłuszeństwa Bogu, właściwego sposobu chrztu i znaczenia prawowitego upoważnienia osoby, z której rąk odbywa się chrzest.

Kiedy Jezus został ochrzczony przez zanurzenie, Bóg obwieścił: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” (Ew. Mateusza 3:17).

Posługa i cuda

Jezus uzdrawiał chorych, przywracał wzrok ślepcom, a nawet wskrzeszał umarłych. A co ważniejsze, wybaczał ludziom ich grzechy. Choć żydowscy kapłani uważali Jego czyny za bluźniercze, Jezus bezustannie przypominał ludziom, że są one zgodne z wolą Bożą, „aby Ojciec był uwielbiony w Synu” (Ew. Jana 14:13).

Ukrzyżowanie

Za Jego życia wielu ludzi gniewało się na Niego, ponieważ Go nie rozumiało. Nauczał rzeczy nieznanych i okazywał miłosierdzie grzesznikom. Demonstrował niewiarygodną moc, przez co niektórzy przywódcy państwowi i kościelni czuli się zagrożeni.

Jezus został pojmany, a później ukrzyżowany — zezwolił na to, by wypełnić wolę Boga. „Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać” (Ew. Jana 10:17–18). W chwili, gdy zabijał Go Jego własny lud, Jezus wołał do Boga, by ten miał nad nimi miłosierdzie.

Zmartwychwstanie

Trzy dni po Swojej śmierci Jezus powstał z grobu i zmartwychwstały wkrótce ukazał się Swoim przyjaciołom i naśladowcom. Był pierwszą osobą, która zmartwychwstała, co oznaczało, że Jego duch zjednoczył się po śmierci z Jego udoskonalonym fizycznym ciałem. Dzięki temu, że Jezus powstał z martwych, pewnego dnia wszyscy zmartwychwstaniemy.