Za Jego sprawą

Dzięki Jezusowi możemy przezwyciężyć grzech oraz śmierć i ponownie żyć z Bogiem.

...
Zobacz, co jest możliwe za Jego sprawą
2:45

Uczynił to, czego żaden człowiek nie był w stanie dokonać. Pokonał śmierć.

Chociaż Jezus urodził się w skromnych warunkach, stał się najlepszym z nauczycieli, uzdrowicieli i posługujących. Jednak On był kimś o wiele bardziej znaczącym. Jako Syn Boga, jedynie On mógł zapłacić za grzech i pokonać śmierć. Umarł, ale trzeciego dnia powstał z grobu. Dobrą nowiną ewangelii jest to, że On żyje, a ponieważ On żyje, my również będziemy żyć.

Możesz okazać cześć Jezusowi Chrystusowi poprzez służbę bliźnim, miłowanie Boga i przestrzeganie Bożych przykazań. Zapraszamy wszystkich, aby upamiętniali Jego życie i dzielili się Jego cudowną historią.

Z przyjemnością porozmawiamy z tobą o Jezusie

Przejrzyj więcej tematów

O czym uczy Biblia Święta?

Biblia Święta uczy nas o tym, że od zarania dziejów Bóg nie przestał kochać Swoich dzieci.

Naśladowanie Jezusa Chrystusa

Kim jest Jezus Chrystus? Jezus jest Zbawicielem świata. Kiedy będziemy Go naśladować, znajdziemy w życiu więcej spokoju i szczęścia.

Zasady ewangelii

Główne zasady ewangelii to: wiara, pokuta, chrzest i otrzymanie Ducha Świętego.

Istnieje życie po śmierci

Możemy ponownie żyć z naszymi bliskimi w niebie.
Mormon.org Chat is typing...