20 wersetów z Biblii, które zainspirują cię do pomocy bliźnim

Służba bliźnim jest cechą charakterystyczną prawdziwego chrześcijanina. Biblia szczegółowo opisuje ofiarną służbę Jezusa Chrystusa wobec bliźnich i zachęca Jego naśladowców, by czynili podobnie. W Biblii pokazano także, że pomaganie bliźnim to służba Bogu i źródło błogosławieństw.

Zobacz, jak Jezus służył bliźnim

Umył nogi Swoim uczniom

„Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany” (Ew. Jana 13:5).

Uzdrawiał chorych

„A gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego, leżącą w gorączce. I dotknął się ręki jej, i ustąpiła gorączka; ona zaś wstała i posługiwała mu” (Ew. Mateusza 8:14–15).

Wskrzeszał zmarłych

„On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: Dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej, i zaraz wstała” (Ew. Łukasza 8:54–55).

On cierpiał za nasze grzechy

„A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie […]. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił; i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię” (Ew. Łukasza 22:41–42, 44).

W Biblii opisano wiele aktów służby naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Radził nam, byśmy starali się naśladować Jego doskonały przykład i pomagali bliźnim. 20 przytoczonych tutaj wersetów z Biblii Świętej inspiruje nas do służby bliźnim i wskazuje sposoby tej służby.

Biblia uczy nas kochać bliźnich i służyć im

1

2

3

4

Służ swojej rodzinie

5

6

7

Służ swoim bliźnim

8

9

10

11

Służ swoim wrogom

12

13

14

15

Błogosławieństwa wynikające z pomagania bliźnim

16

17

18

19

20

Kochając i służąc naszym bliźnim, żyjemy zgodnie z obydwoma tymi przykazaniami. Pomagając ukochanym dzieciom Boga, okazujemy miłość Jemu. Kiedy służymy rodzinie, bliźnim, wrogom, nasza miłość do nich wzrasta. Biblia uczy nas, jak służyć innym, podążać za Jezusem i odnaleźć radość.