Biblia Święta

Z treści Biblii wynika, że Bóg nigdy nie przestaje kochać Swoich dzieci. Poczuj miłość Boga w trakcie lektury Biblii.

Często zadawane pytania

Ludzie mają dużo pytań na temat „mormonów”, czyli — mówiąc z większym szacunkiem — na temat członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę.

Tak. Stanowczo tak. Jest słowem Boga, świętym tomem pism świętych i niezbędną lekturą człowieka, chcącego wieść szczęśliwe życie. Poza Biblią, także znajdujemy natchnienie w innych księgach pism świętych, które występują jedynie w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Wszystkie te księgi mają wspólny cel — nauczać ważnych prawd o Jezusie Chrystusie.

Księga Mormona potwierdza treść Biblii i wielokrotnie tłumaczy nauki Jezusa Chrystusa. Na przykład, Ewangelie Marka i Łukasza w Biblii przedstawiają te same historie o Jezusie, ale czytanie ich obu sprawia, że można dowiedzieć się więcej.

Zestawione razem, Księga Mormona i Biblia przedstawiają wartość inspiracji, porad i pouczeń zebranych na przestrzeni kilku tysięcy lat. Księgi te ukazują, że Bóg kocha ludzi i prowadzi ich we wszystkich częściach świata. Studiując obie te księgi, dowiesz się, kim jest Bóg i czego dla ciebie pragnie.

Biblia została spisana przez natchnionych ludzi zwanych prorokami. Bóg przemawiał do takich proroków, jak Mojżesz czy Izajasz, a oni spisywali Jego nauki. Z tych zapisów składa się Stary Testament. Nowy Testament to życie Jezusa opisane przez naocznych świadków, Jego naśladowców. To także listy Pawła i innych apostołów. Obydwa te testamenty zostały później przetłumaczone i zebrane w jedną księgę, znaną nam obecnie pod nazwą Biblia Święta.