Biblia Święta

Z treści Biblii wynika, że Bóg nigdy nie przestaje kochać Swoich dzieci. Poczuj miłość Boga w trakcie lektury Biblii.

Często zadawane pytania

Ludzie mają dużo pytań na temat „mormonów”, czyli — mówiąc z większym szacunkiem — na temat członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę.

Tak. Stanowczo tak. Jest słowem Boga, świętym tomem pism świętych i niezbędną lekturą człowieka, chcącego wieść szczęśliwe życie. Poza Biblią, także znajdujemy natchnienie w innych księgach pism świętych, które występują jedynie w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Wszystkie te księgi mają wspólny cel — nauczać ważnych prawd o Jezusie Chrystusie.

Księga Mormona potwierdza treść Biblii i wielokrotnie tłumaczy nauki Jezusa Chrystusa. Na przykład, Ewangelie Marka i Łukasza w Biblii przedstawiają te same historie o Jezusie, ale czytanie ich obu sprawia, że można dowiedzieć się więcej.

Zestawione razem, Księga Mormona i Biblia przedstawiają wartość inspiracji, porad i pouczeń zebranych na przestrzeni kilku tysięcy lat. Księgi te ukazują, że Bóg kocha ludzi i prowadzi ich we wszystkich częściach świata. Studiując obie te księgi, dowiesz się, kim jest Bóg i czego dla ciebie pragnie.

Biblia została spisana przez natchnionych ludzi zwanych prorokami. Bóg przemawiał do takich proroków, jak Mojżesz czy Izajasz, a oni spisywali Jego nauki. Z tych zapisów składa się Stary Testament. Nowy Testament to życie Jezusa opisane przez naocznych świadków, Jego naśladowców. To także listy Pawła i innych apostołów. Obydwa te testamenty zostały później przetłumaczone i zebrane w jedną księgę, znaną nam obecnie pod nazwą Biblia Święta.

Przejrzyj więcej tematów

20 wersetów z Biblii, dzięki którym poczujesz miłość Boga

Biblia jest pełna miłości. 20 biblijnych wersetów o miłości, które są tutaj przytoczone, to coś więcej niż inspirujące cytaty — to wskazówki, dzięki którym staniesz się lepszą osobą, ulepszysz relacje z ludźmi i podążysz za Jezusem Chrystusem. Bóg nakazuje nam, byśmy okazywali miłosierdzie — czystą miłość Chrystusa — wszystkim ludziom.

Życie Jezusa Chrystusa

Jezus Chrystus jest Synem Boga i naszym Zbawicielem. Wszystko, co czynił — Jego posługa i Jego śmierć — było dla nas.

Proroctwa biblijne

Bóg powołuje proroków, by nauczali Jego przykazań, ostrzegali przed grzechem i przepowiadali wydarzenia z przyszłości. W Biblii zapisanych jest wiele proroctw, które już się wypełniły i wiele takich, które dopiero się wypełnią. Wiele proroctw biblijnych skupia się na Osobie Jezusa Chrystusa, Jego życiu i roli, jaką odegrał w przeznaczeniu całej ludzkości.
Mormon.org Chat is typing...