Proroctwa biblijne

Bóg powołuje proroków, by nauczali Jego przykazań, ostrzegali przed grzechem i przepowiadali wydarzenia z przyszłości. W Biblii zapisanych jest wiele proroctw, które już się wypełniły i wiele takich, które dopiero się wypełnią. Wiele proroctw biblijnych skupia się na Osobie Jezusa Chrystusa, Jego życiu i roli, jaką odegrał w przeznaczeniu całej ludzkości.

Dlaczego Bóg powołuje proroków?

O czym prorokowali, gdy mówili o Jezusie?

Które biblijne proroctwa już się wypełniły?

Które proroctwa biblijne jeszcze się nie wypełniły?

W jaki sposób te proroctwa odnoszą się do mnie dzisiaj?
Bezpłatne studiowanie Biblii