20 wersetów z Biblii, dzięki którym odnajdziesz siłę

Biblia Święta jest źródłem duchowej siły. Podane w niej przykłady i natchnione nauki świadczą o tym, że dzięki mocy Jezusa Chrystusa możemy dokonać wszystkiego.

Bóg pragnie, byśmy osiągali sukcesy w życiu. Chce, żebyśmy wzrastali, odnaleźli radość i pewnego dnia powrócili do Niego. Posłał Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, żebyśmy byli wzmocnieni w chwilach prób i wyzwań. Tych 20 wersetów z Biblii zawiera inspirację i naukę, jak polegać na Jezusie oraz znaleźć spokój, odwagę i siłę, by żyć zgodnie z ewangelią.

Kto jest prawdziwym źródłem siły?

1

2

3

4

5

6

Dlaczego Jezus może dać nam siłę?

7

8

9

10

W jaki sposób pochodząca od Jezusa siła może nam pomóc?

11

12

13

14

W jaki sposób mogę odnaleźć siłę w Jezusie?

15

16

17

18

19

20

Przejrzyj więcej tematów

O czym uczy Biblia Święta?

Biblia Święta uczy nas o tym, że od zarania dziejów Bóg nie przestał kochać Swoich dzieci.

Jezus w Księdze Mormona

Jezus spędził doczesne życie w okolicach Jerozolimy, gdzie uczył Swojej ewangelii Żydów. Nauczał też ludzi w innych stronach świata: na kontynencie amerykańskim. Jego wizyta zmieniła ich życie. Wiedza o tym spotkaniu może mieć równie istotne znaczenie dla ciebie.

W jaki sposób Biblia i Księga Mormona wywierają podobny wpływ

Dzięki obu tym księgom zbliżysz się do Jezusa Chrystusa i dowiesz się więcej o Jego ewangelii.

Nabożeństwa niedzielne

Kościół jest schronieniem przed chaosem życia codziennego. Uczestnictwo w nabożeństwach w kościele oznacza skupienie na oddawaniu czci Bogu i kochaniu naszych bliźnich. To duchowe doładowanie baterii i doskonały sposób na to, aby Jezus zawsze był w centrum naszego życia.

Czym jest Księga Mormona?

Podobnie jak Biblia, Księga Mormona to pradawna kronika, która zawiera nauki o Jezusie. Jest słowem Bożym i zawiera odpowiedzi na pytania związane z ewangelią. Pomaga nam również stać się lepszymi ludźmi i przybliża nas do Boga.

Jak mam znaleźć właściwy dla mnie kościół chrześcijański?

W poszukiwaniu właściwego kościoła warto pamiętać o tym, czego nauczał Jezus oraz Jego apostołowie i prorocy.

Jaki jest sens życia?

Życie ma sens i znaczenie. Bóg, nasz kochający Ojciec, pragnie, abyśmy znaleźli szczęście i radość. Stworzył plan, zgodnie z którym możemy wzrastać, żyć wiarą i pewnego dnia powrócić do Niego.