Odkryj moc Biblii

Przeczytaj kilka z najbardziej inspirujących wersetów pisma świętego, by przekonać się o miłości Boga do Jego dzieci.

Inne fragmenty godne uwagi