4 wskazówki, jak lepiej studiować Biblię

Zastosuj poniższe sposoby, żeby jak najlepiej wykorzystać nauki zawarte w Biblii.

1. Nie musisz zaczynać od początku

Biblia to bardzo długa księga, którą można zacząć czytać w dowolnym miejscu. Jeśli chcesz na przykład dowiedzieć się o Jezusie, możesz rozpocząć od ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, które znajdują się w Nowym Testamencie.

2. Rozpocznij studiowanie od modlitwy

Najpierw zwróć się do Boga. Poproś Go o mądrość i zrozumienie czytanego tekstu. Poproś o konkretne wskazówki. Zakończ modlitwę słowami „w imię Jezusa Chrystusa, amen”. Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak się modlić.

3. Studiuj tematycznie

Zacznij od przejrzenia materiałów na stronie internetowej: ChurchofJesusChrist.org, gdzie znajdziesz listę często poruszanych tematów i towarzyszących im fragmentów z pism świętych. Następnie możesz zajrzeć do odnośników, aby rozszerzyć studiowanie.

Chcesz otrzymać więcej wskazówek?
Pobierz aplikację Biblioteka ewangelii

4. Zapisuj, czego się uczysz

Nie zapominaj o tym, czego uczy cię Biblia! Prowadź dziennik lub notatnik, by zapisywać spostrzeżenia, które nasuną ci się w trakcie studiowania.