W jaki sposób mogę wybaczyć samemu sobie?

Czasami jesteśmy surowi wobec siebie długo po tym, jak Bóg nam wybaczył.

Jezus już cierpiał za nasze grzechy

Jezus cierpiał za twoje grzechy w ogrodzie Getsemane. Kiedy robimy coś złego, możemy za to odpokutować — prosić Boga o przebaczenie — i ponownie stać się czyści dzięki ofierze Jezusa. Wybaczenie samemu sobie to akt wiary w Niego.

Nie oznacza to, że możemy robić, co chcemy, ponieważ Jezus już się tym zajął. Powinniśmy natomiast mieć wiarę i nie stać w miejscu, kiedy odpokutujemy. Nie powinniśmy rozwodzić się nad błędami z przeszłości.

Do przestudiowania: Jak wybaczać i uzyskać wybaczenie
Zapisz się

Poczucie winy może osłabić naszą relację z Bogiem

Jeśli będziemy pozwalać, aby poczucie winy oddziaływało na nas po tym, jak modliliśmy się o przebaczenie i zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby naprawić wyrządzone zło, możemy faktycznie oddalić się od Boga.

Czasami przychodzi nam na myśl, że Bóg nie chce z nami rozmawiać lub że nie jesteśmy godni, by się modlić. To nieprawda. Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci i jest całkowicie gotowy wybaczyć, kiedy dokonujemy szczerej pokuty. Kiedy Bóg przebacza, to tak, jakby grzech nigdy nie miał miejsca.

Ważne jest, by rozumieć, że diabeł „dąży do tego, aby wszyscy ludzie byli tak samo jak on nieszczęśliwi” (zob. 2 Nefi 2:27). Przygnębienie wynikające z poczucia winy zmniejsza naszą zdolność do odczuwania Ducha. Bóg wolałby, abyśmy służyli bliźnim i aby dawało nam to poczucie spełnienia. Nie chciałby, żebyśmy czuli się przygnębieni i nieczyści.

Naucz się odpuszczać i iść dalej

Prorok z Księgi Mormona o imieniu Enos opisał swoje doznania z okresu, w którym prosił Boga o wybaczenie. Modlił się cały dzień i całą noc, aż w końcu usłyszał głos mówiący: „Enosie, twoje grzechy są ci odpuszczone i będziesz błogosławiony” (zob. Enos 1:5). Piękno tej historii ujęte jest w reakcji Enosa. Napisał on: „I ja, Enos, wiedziałem, że Bóg nie może kłamać, dlatego opuściło mnie poczucie winy” (zob. Enos 1:6).

Enos nie rozwodził się więcej nad swoimi błędami. Natomiast natychmiast zaczął modlić się o dobro innych. Przestał skupiać się na sobie i zaczął skupiać się na bliźnich. Weź sobie do serca przykład Enosa i naucz się iść naprzód, gdy już odpokutujesz.

Wybaczanie samemu sobie służy zdrowiu

Wybaczanie sobie to koncepcja wspierana przez lekarzy i specjalistów ds. zdrowia psychicznego. Choć często uważana jest za doktrynę religijną, badania naukowe potwierdzają korzyści wynikające z wybaczania samemu sobie.

Dr Andrea Brandt, terapeutka małżeństw i rodziny, powiedziała: „Weź pod uwagę to, że nie wszyscy są wystarczająco samoświadomi i empatyczni, by przyznać, że zrobili coś złego. Doceń fakt, że jesteś osobą, która potrafi rozpoznać swoje winy i błędy, i powiedzieć: ‘Zrobiłem to. Jestem za to odpowiedzialny’. Tak, zrobiłeś coś złego, ale w swojej istocie jesteś dobrym człowiekiem” (Psychology Today, październik 2017).

Dr Brandt mówi, że uczucie żalu jest w gruncie rzeczy dobrym wskaźnikiem naszego charakteru. Szybko jednak zauważa, że „nie ma korzyści ani niczego dobrego w tkwieniu w osłabiającym procesie karania samych siebie. Karanie siebie nikomu nie służy. Aby służyć innym i udoskonalić własne życie, musisz sobie wybaczyć”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wybaczeniu i roli Jezusa Chrystusa, zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Kościoła.

Poproś o spotkanie z misjonarzami
Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na twoje pytania natury duchowej i pomóc ci zbliżyć się do Jezusa Chrystusa.
Spotkaj się z misjonarzami