W jaki sposób mogę uzyskać wybaczenie od Boga?

Pokuta niesie z sobą wybaczenie i uzdrowienie dzięki mocy Jezusa Chrystusa.

Pokuta to coś więcej niż rozpoznanie złych czynów lub stwierdzenie, że jest nam przykro. To zmiana umysłu i serca, która obejmuje odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do Boga z prośbą o pomoc i wybaczenie. Kiedy dokonujemy pokuty, doświadczamy trwałego szczęścia.

Pokuta to szansa na stanie się lepszą osobą. Bóg będzie wobec ciebie cierpliwy, gdy będziesz pracować nad przezwyciężeniem złych nawyków, uzależnień i rzeczywiście zmienisz swoje życie. Ta przemiana jest możliwa dzięki Jezusowi Chrystusowi i Jego ofierze. Bez względu na to, ile czasu zajmie, warto jej doświadczyć.

Dlaczego muszę odpokutować?

Wielu ludzi uważa, że tak naprawdę nie ma jednoznacznej granicy między dobrem a złem. Jednak Bóg ma wobec nas oczekiwania i dał nam przykazania, których musimy przestrzegać. Kiedy nie przestrzegamy przykazań Boga, grzeszymy. Nikt z nas nie jest doskonały i wszyscy potrzebujemy pokuty: „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (List do Rzymian 3:23). Nasze grzechy uniemożliwiają nam powrót do niebiańskiego domu i życie z Bogiem.

Jezus Chrystus zapewnił nam sposób na uzyskanie wybaczenia. Cierpiał za nasze grzechy, abyśmy, jeśli dokonamy pokuty, mogli ponownie się oczyścić i uwolnić od żalu.

Błogosławieństwa pokuty

Grzech to ciężkie brzemię, które napełnia nas żalem i smutkiem. Pokuta usuwa te uczucia i zastępuje je radością. Alma, prorok z Księgi Mormona, opisuje swoje szczęście po dokonaniu pokuty: „Nie ma nic tak cudownego i słodkiego jak radość, której doznałem” (Alma 36:21). Kiedy w pełni odpokutujemy, zyskamy wybaczenie i zostaniemy uzdrowieni. Odczujemy pokój, radość, poczucie wolności i pewność siebie.

Do przestudiowania: Jak wybaczać i uzyskać wybaczenie
Zapisz się

W jaki sposób powinienem dokonać pokuty?

Jezus Chrystus ma moc, by wybaczyć ci twoje grzechy. Proces pokuty nie jest skomplikowany, ale czasami może być bolesny i trudny. Pan obiecał: „Oto przebaczono temu, co odpokutował za swe grzechy, i ja, Pan, nie pamiętam ich więcej” (NiP 58:42).

Pokuta to osobiste przeżycie łączące nas z Jezusem. Pokuta za popełnienie niektórych grzechów może zająć więcej czasu. Chociaż proces pokuty nie powinien być postrzegany jako lista kontrolna, poniższe zasady mogą ci pomóc, jeśli nie masz pewności, od czego zacząć lub jeśli masz trudności z zauważeniem postępów.

Poznaj zasady pokuty

Miej wiarę

Wiara w Jezusa Chrystusa jest niezbędna w procesie pokuty. Wierz w to, że Jezus Chrystus uwolni cię od ciężaru grzechu i że znowu będziesz czysty.

Rozpoznaj grzech

Zdaj sobie sprawę z tego, że zgrzeszyłeś — że w jakiś sposób odwróciłeś się od Boga. Przemiana nie może nastąpić, jeśli odmawiasz przyznania się do winy.

Poczuj smutek

Powinieneś odczuwać prawdziwą skruchę za to, co w twoim życiu jest w konflikcie z wolą Boga. Miej szczere pragnienie, by dokonać zmian. Kiedy twoje grzechy zostaną wybaczone, radość zastąpi smutek.

Odstąp od grzechu

Szczery żal powinien sprawić, że zaprzestaniesz czynienia zła. Do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie Jezus zwrócił się następującymi słowami: „Idź i odtąd już nie grzesz” (Ew. Jana 8:11).

Wyznaj grzech

Bądź otwarty i szczery w modlitwie do Boga i przyznaj, że popełniłeś błędy. Kiedy wyznasz swoje grzechy, poproś o pomoc. „Przez to możecie wiedzieć, czy człowiek odpokutował za swe grzechy — oto wyzna je i wyrzeknie się ich” (NiP 58:43).

Napraw popełnione błędy

Jeśli to możliwe, powinieneś naprawić spowodowane szkody. Jeśli skrzywdziliśmy inną osobę, musimy poprosić ją o wybaczenie i zrobić wszystko, co możliwe, aby naprawić szkody.

Wypełnij swoje życie dobrem

Wypełnij swoje życie podnoszącymi na duchu, wzmacniającymi zajęciami. Składają się na nie chwile spędzone z dobrymi przyjaciółmi, modlitwa, czytanie pism świętych i chodzenie do kościoła. Zapewniają duchową moc i dodają siły do przezwyciężania słabości.

Nie przestawaj przychodzić do Chrystusa

Omawiając zasady pokuty, Prezydent Dallin H. Oaks powiedział: „Wszystko to stanowi część pochodzącego z pism świętych zaproszenia, by przyjść do Chrystusa”. Pełne miłości zaproszenie Zbawiciela do pokuty jest tak samo ważne i wyzwalające w dzisiejszych czasach, jak kiedyś.

Czy moje grzechy są zbyt poważne, by móc za nie odpokutować?

Jezus zapłacił za wszystkie grzechy. Być może uważasz, że twoje grzechy są zbyt poważne lub że popełniłeś ten sam błąd zbyt wiele razy. Bez względu na to, jak bardzo zgrzeszyliśmy, zawsze możemy odpokutować i uzyskać przebaczenie. Niektóre grzechy mogą być łatwiejsze do naprawienia niż inne, ale Jezus Chrystus zapewnił całkowite przebaczenie wszystkich grzechów. Jezus pragnie wybaczać.

Zamów egzemplarz Księgi Mormona
Zamów teraz