Dzięki Jezusowi Chrystusowi możesz dostąpić wybaczenia

Dzięki złożonej za nas ofierze Jezusa jesteśmy w stanie wybaczać i otrzymać wybaczenie.

Jezus dał nam dar wybaczenia

Podczas życia na ziemi Jezus Chrystus uczył ludzi, dokonywał cudów i głosił Swoją ewangelię. W ostatnim tygodniu życia dokonał największego cudu ze wszystkich, kiedy cierpiał za nasze grzechy i oddał Swoje życie.

Wziął na siebie grzechy świata i cierpiał za każdego z nas. W ogrodzie Getsemane, krwawiąc z każdego poru, Jezus odczuł ciężar każdego grzechu i bólu wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi. Został zdradzony, aresztowany, ukrzyżowany. Była to ofiara, której tylko On mógł dokonać i uczynił to dobrowolnie, ponieważ nas kocha.

W jaki sposób ofiara Jezusa wpływa na moje życie?

Wszyscy popełniamy błędy, których nie możemy naprawić, doświadczamy strat, których nie jesteśmy w stanie powetować, a także odczuwamy ból i rozczarowanie, z którymi nie możemy sobie poradzić sami. Dzięki ofierze Chrystusa — nie musimy.

On pomaga mi wybaczać

Jezus przykazuje wybaczać osobom, które nas krzywdzą. Może nam być bardzo trudno wybaczyć ludziom, którzy nas skrzywdzili lub obrazili, ale kiedy poprosimy o pomoc, Chrystus może dać nam siłę do przezwyciężenia gniewu i goryczy.

On pomaga mi odpokutować

Jezus ma moc całkowicie wybaczyć. Jeśli odpokutujemy i będziemy na Nim polegać, będziemy mogli znów stać się czyści.

On pomaga mi być silniejszym

Jezus Chrystus kocha nas i pragnie nam pomóc. Dzięki Jego łasce możemy otrzymać boską pomoc i wsparcie, by dokonywać rzeczy, których sami nie jesteśmy w stanie zrobić.

On rozumie całkowicie

Ponieważ Jezus Chrystus sam cierpiał za wszystkie nasze grzechy i ból, zna nas doskonale. On nas kocha i chce, abyśmy polegali na Nim w okresach prób i trudności. Wie dokładnie, przez co przechodzimy i wie, jak nam pomóc.

Zdobądź bezpłatny egzemplarz Księgi Mormona
Zamów teraz