Księga Mormona

Podobnie jak Biblia, Księga Mormona jest pismem świętym, z którego uczymy się o Jezusie. Dowiedz się, jak możesz zbliżyć się do Boga, poznając jej treść.

Zdobądź bezpłatny egzemplarz Księgi Mormona
Zamów teraz

Często zadawane pytania

Ludzie mają dużo pytań na temat „mormonów”, czyli — mówiąc z większym szacunkiem — na temat członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę.

Tak. Stanowczo tak. Jest słowem Boga, świętym tomem pism świętych i niezbędną lekturą człowieka, chcącego wieść szczęśliwe życie. Poza Biblią, także znajdujemy natchnienie w innych księgach pism świętych, które występują jedynie w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Wszystkie te księgi mają wspólny cel — nauczać ważnych prawd o Jezusie Chrystusie.

Tak! Jezus jest podstawą naszej wiary. W istocie, wolimy używać pełnej nazwy naszego Kościoła, która brzmi: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Księga Mormona zawiera zdanie: „I mówimy o Chrystusie, znajdujemy radość w Chrystusie, nauczamy o Chrystusie, prorokujemy o Chrystusie i zapisujemy nasze proroctwa, aby nasze dzieci wiedziały, skąd mogą oczekiwać odpuszczenia grzechów” (2 Nefi 25:26).

Godziny, w jakich odbywają się spotkania kościelne, różnią się w zależności od kongregacji. Zawsze można jednak liczyć na jedno główne spotkanie dla wszystkich i oddzielne zajęcia z podziałem na grupy wiekowe lub tematykę.

Główne nabożeństwo dla wszystkich nazywamy „spotkaniem sakramentalnym”. Składają się na nie pieśni, modlitwy i kazania („przemówienia”) wygłaszane przez różnych członków kongregacji. Najważniejszą częścią spotkania jest przyjmowanie sakramentu (komunii), który upamiętnia Zbawiciela.