Skąd pochodzimy?

Jeśli chcesz zrozumieć cel swojego życia na ziemi, warto, żebyś wiedział, skąd pochodzisz. Krótko mówiąc, twój duch żył w niebie, zanim się urodziłeś.

Kiedyś żyliśmy w obecności Boga

Przed stworzeniem ziemi wszyscy żyliśmy z Bogiem, naszym Ojcem Niebieskim. On chciał, abyśmy uczyli się na podstawie doświadczeń, jakie dane są nam na ziemi, abyśmy mogli stać się tacy, jak On. Podobnie jak dzieci, które wyjeżdżają z domu na studia, musieliśmy opuścić nasz niebiański dom, aby wzrastać, uczyć się na własnych błędach, znajdować radość i wykształcać wiarę. Aby czynić postępy, potrzebowaliśmy środowiska, w którym możemy być wypróbowani na różne sposoby. Bóg stworzył więc tę ziemię i ogłosił nam Swój plan naszego szczęścia. Wszyscy jesteśmy na ziemi, ponieważ zaufaliśmy Jego planowi, który ma nam umożliwić ponowne życie z Bogiem.

Poznaj Boży plan zbawienia

Skąd przyszedłem?

Przed narodzeniem mieszkałeś ze swoim Ojcem Niebieskim. On cię znał, kochał i uczył o dokonywaniu wyborów, które doprowadzą do trwałego szczęścia. Okres ten zwany był preegzystencją.

Bóg przedstawił nam swój plan

Bóg chciał, abyśmy zeszli na ziemię i mieli fizyczne ciało. Tutaj, na ziemi, stawiamy czoła wyzwaniom i sytuacjom, które pomagają nam się uczyć i rozwijać, abyśmy mogli stać się podobni Bogu.

Jezus został wybrany na naszego Zbawiciela

Bóg wiedział, że będziemy popełniać błędy. Wybrał więc Jezusa Chrystusa, aby przyszedł na ziemię i cierpiał za nasze grzechy. Ofiara Jezusa umożliwia nam uzyskanie przebaczenia i oczyszczenie z naszych grzechów, abyśmy mogli pewnego dnia żyć ponownie z Bogiem.

Jaki jest cel mojego życia?

Nie pamiętamy życia z Bogiem przed przyjściem na ziemię. Dlatego musimy nauczyć się wierzyć i wybierać pomiędzy dobrem a złem. Życie nie jest łatwe, ale trudności pomagają nam doceniać szczęście i spokój.

Ofiara Jezusa

Jezus cierpiał i umarł za nasze grzechy. Jego ofiara nie zdejmuje z nas osobistej odpowiedzialności. Musimy zdecydować, że przyjmiemy Jezusa poprzez pokutę po popełnieniu błędów, chrzest i przestrzeganie Jego przykazań.

Dokąd pójdziemy po śmierci?

Kiedy umieramy, duch oddziela się od ciała. Nasze duchy idą do świata duchów. Jest to miejsce odpoczynku i szczęścia dla osób, które wybierały dobro, a jednocześnie piekło dla tych, które wybierały zło.

Świat duchów

Świat duchów nie jest miejscem docelowym czy sądem. W istocie, ponieważ Bóg jest kochający i sprawiedliwy, ludzie znajdujący się w piekle, którzy za życia nigdy nie słyszeli o Jezusie, poznają Jego ewangelię i otrzymają szansę przyjęcia Go.

Wszyscy będziemy znowu żyć

Jezus pokonał śmierć, abyśmy wszyscy mogli znowu żyć. Nazywa to się zmartwychwstaniem. Kiedy zmartwychwstajemy, nasz duch i ciało ponownie się łączą. Nasze ciało będzie wtedy doskonałe i nigdy nie umrze.

Sąd Ostateczny

Jezus osądzi nas według naszych uczynków i pragnień naszych serc. Okaże nam pełnię Swego miłosierdzia. Ponieważ nasze uczynki i pragnienia różnią się, niebiosa mają różne królestwa, czyli stopnie chwały.

Królestwo celestialne

Nasz Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus mieszkają w królestwie celestialnym. Jeśli żyjesz według nauk Jezusa i jesteś oczyszczony z grzechu poprzez Jego ofiarę, to tam się udasz. Będziesz żył w obecności Boga i zaznasz trwałej radości.

Królestwo terrestrialne

Ludzie, którzy odrzucili ewangelię Jezusa Chrystusa, ale wiodą dobre życie, otrzymają miejsce w królestwie terrestrialnym.

Królestwo telestialne

Ci, którzy trwają w grzechu i nie dokonują pokuty, otrzymają miejsce w królestwie telestialnym.

Cel życia na ziemi

W ramach Bożego planu, w chwili narodzin zyskujemy fizyczne ciało. Stoimy w obliczu wielu wyzwań i pokus, ale doświadczamy także szczęścia i miłości. Bóg sprawił, że zapomnieliśmy o naszym życiu w niebie — dzięki temu możemy polegać na wierze. Dał nam również swobodę wyboru, abyśmy mogli sami wybierać między dobrem a złem. Życie na ziemi stało się poligonem doświadczalnym, na którym podejmujemy decyzje o tym, czy będziemy prowadzić dobre życie i podążać za Bogiem. Decyzje te określą, czy któregoś dnia będziemy gotowi znowu z Nim żyć.

Bóg posłał Swego Syna, aby był naszym Zbawicielem

Ojciec Niebieski wiedział, że podczas tego życia nikt z nas nie będzie doskonały. Aby przezwyciężyć nasze grzechy i błędy, Bóg zapewnił nam Zbawiciela. Posłał Swojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, by umożliwić nam uzyskanie wybaczenia i nauczyć nas, jak możemy wrócić do niebiańskiego domu.

Misjonarze mogą ci szczegółowo wyjaśnić plan zbawienia i rolę Jezusa Chrystusa. Chętnie odpowiedzą też na twoje pytania. Znajomość Bożego planu może zmienić twój punkt widzenia i wnieść w twoje życie więcej nadziei, radości i poczucia celu.

Skąd pochodzę? Dlaczego tu jestem? Dokąd zmierzam?
Spotkaj się z misjonarzami

Dzięki Księdze Mormona możesz poznać plan Boga

Możesz sam przekonać się o prawdziwości Bożego planu. Możesz także dowiedzieć się, w jaki sposób nauki Jezusa Chrystusa mogą wskazać ci cel, drogę do nadziei i szczęścia, nawet w trudnych chwilach czy momentach niepewności. Te prawdy są jasno wyłożone w Księdze Mormona. Możesz otrzymać własny bezpłatny egzemplarz tej księgi.

Zdobądź bezpłatny egzemplarz Księgi Mormona
Zamów teraz