Czym są świątynie?

Świątynie są świętymi miejscami, w których zbliżamy się do Boga.

Świątynie to dosłownie domy Pana. Są to miejsca, do których ludzie mogą się udać, aby składać Bogu święte obietnice, czuć Jego Ducha i uciec od gorączki codziennego życia.

Dlaczego święci w dniach ostatnich budują świątynie?

Świątynie istnieją już od dawna. Mojżesz miał przybytek, Salomon zbudował piękną świątynię, a Jezus nauczał w świątyni w Jerozolimie. Dziś świątynie budowane są na całym świecie. W ponad 140 świątyniach świata wierni członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich znajdują czas na spokojne rozmyślanie i poznawanie Bożego planu szczęścia. W świątyniach pary mogą zawierać małżeństwo na wieczność, a nie tylko „póki śmierć [ich] nie rozłączy”. Członkowie Kościoła mogą również dokonywać chrztów i innych obrzędów za swoich bliskich, którzy zmarli bez otrzymania tych błogosławieństw.

Czy masz pytania dotyczące świątyń? Porozmawiajmy!
Spotkaj się z misjonarzami

Washington D.C. Temple

Concepcion, Chile Temple

Salt Lake City, Utah Temple

Fort Lauderdale, Florida Temple

Bern, Switzerland Temple

Tijuana, Mexico Temple

Paris, France Temple

Laie, Hawaii Temple

Tucson, Arizona Temple

Accra, Ghana Temple

Błogosławieństwa świątyni

Ponieważ każda świątynia jest Domem Pana, podczas wizyty w niej możemy poczuć szczególną bliskość z Bogiem. To uczucie może dać nam nadzieję, gdy borykamy się z problemami, oraz przewodnictwo, gdy potrzebujemy wskazówek w naszym życiu. Świątynia jest także miejscem, w którym otrzymujemy największe błogosławieństwa, jakie Bóg może nam ofiarować, w tym możliwość życia z naszą rodziną na zawsze, nawet po naszej śmierci. Możemy również okazać szacunek naszym zmarłym bliskim i służyć im, zapewniając im te błogosławieństwa, gdy działamy w ich imieniu.

Świątynie różnią się od domów spotkań

Członkowie Kościoła oddają cześć Bogu w domach spotkań na całym świecie, a goście są tu zawsze mile widziani. Kaplice to budynki, a także wynajmowane powierzchnie w innych budynkach. W tych domach spotkań członkowie Kościoła zbierają się regularnie na niedzielne nabożeństwa i cotygodniowe zajęcia.

Przyprowadź swoją rodzinę do kościoła
Znajdź miejsce spotkań w okolicy

Często zadawane pytania

Ludzie mają dużo pytań na temat „mormonów”, czyli — mówiąc z większym szacunkiem — na temat członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę.

Jezus nauczał, że chrzest jest wymogiem wejścia do królestwa niebieskiego. Ale co z ludźmi, którzy umierają bez chrztu lub nawet bez wiedzy o Jezusie? Czy oni również mogą dostąpić zbawienia?

Na szczęście Bóg jest kochający i zapewnił każdemu możliwość otrzymania wszystkich Jego błogosławieństw — nawet po śmierci. Chrzty i inne niezbędne obrzędy są dokonywane w świątyni w imieniu osób, które zmarły i nie miały okazji z nich skorzystać. Apostoł Paweł mówił o chrzcie za zmarłych w Biblii (I List do Koryntian 15:29), a członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich kontynuują tę samą praktykę w dzisiejszych świątyniach.

Oto jak to działa: Święci w dniach ostatnich badają historię swojej rodziny, aby znaleźć nazwiska osób, które zmarły bez chrztu. Następnie zostają ochrzczeni w świątyni w zastępstwie tych przodków. Ta posługa dla bliźnich oferowana jest w duchu miłości, a ponieważ życie trwa po śmierci, ci, którzy umarli, są świadomi obrzędów, i mogą zdecydować, czy je przyjmą, czy nie.

Rodziny mają kluczowe znaczenie w Bożym planie naszego szczęścia, a małżeństwo ma trwać dłużej niż „póki śmierć nas nie rozłączy”. W świątyni mężczyzna i kobieta jednoczą się na zawsze. Ta ceremonia ślubna nazywana jest zapieczętowaniem w świątyni, ponieważ para zostaje połączona na to życie i na wieczność. Panna młoda i pan młody obiecują sobie nawzajem pełną miłość i szacunek oraz podążanie za naukami i przykładem Jezusa. W zamian otrzymują obietnicę, że ich małżeństwo i rodzina będą trwać w następnym życiu.

Po wybudowaniu lub remoncie świątyni następuje okres drzwi otwartych. Każdy może wówczas wejść do świątyni i ją zwiedzić. Po poświęceniu świątyni ludzie nadal mogą podziwiać piękno otaczającego ją terenu i zwiedzać centrum dla odwiedzających, ale wejście do świątyni jest zarezerwowane dla wiernych członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, którzy chcą wziąć udział w ceremoniach.

lokalnych domów spotkań, do których członkowie Kościoła udają się na niedzielne nabożeństwa. Budynki te są również miejscem organizacji różnych zajęć i wydarzeń w ciągu tygodnia. Wszyscy goście są w domach spotkań mile widziani i zaproszeni do wspólnego oddawania czci Bogu.