Rodzina jest główną częścią Bożego planu

Bóg dał jasno do zrozumienia, że rodziny mają istotne znaczenie, kiedy stworzył Adama i Ewę. W Biblii Świętej nazwani są oni „mężem i […] żoną” (I Ks. Mojżeszowa 2:25), a pierwsze dane im przez Boga przykazanie dotyczyło posiadania dzieci (zob. I Ks. Mojżeszowa 1:28).

Jaki jest cel rodziny?

Rodzina stanowi świętą część planu Boga. Jest zasadniczym elementem silnego społeczeństwa. W rodzinie odczuwamy miłość i uczymy się, jak kochać bliźnich. Życie jest trudne, więc potrzebujemy ludzi, na których możemy polegać. Dom rodzinny jest bezpiecznym schronieniem, gdzie możemy uzyskać porady, wsparcie, przytulić się do siebie i wypić kubek gorącej czekolady.

Przyprowadź całą swoją rodzinę do kościoła
Wszyscy są mile widziani
Znajdź dom spotkań

Bóg jest naszym Ojcem Niebieskim

Nasza rodzina na Ziemi jest zorganizowana na podobieństwo naszej rodziny w niebie. Podobnie jak możemy zwrócić się o poradę do naszych rodziców, możemy też zwrócić się po pomoc do naszego Ojca Niebieskiego, który zawsze chętnie nam pomoże. On słucha i odpowiada nam, kiedy się modlimy.

Bóg bardzo cię kocha. Pomyśl o miłości rodziców do dziecka. Kochają je bez względu na wszystko, nawet kiedy dziecko popełnia błędy. Ta miłość jest tylko przebłyskiem miłości, którą darzy nas nasz Ojciec Niebieski.

Rodzina: Proklamacja dla świata

W 1995 roku Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich opublikował oficjalne oświadczenie o znaczeniu rodziny. Dokument określa obowiązki ojców i matek oraz porusza kluczowe tematy, takie jak małżeństwo, płeć, rodzicielstwo i stosunki płciowe.

Zaczerpnięte z dokumentu „Rodzina: Proklamacja dla świata”

Małżeństwo

„Małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest wyświęcone od Boga”.

Wieczne rodziny

„Boski plan szczęścia umożliwia, aby związki rodzinne trwały nadal po śmierci”.

Seks

„Bóg nakazał, aby święta moc prokreacji była wykorzystywana tylko pomiędzy mężczyzną a kobietą, prawnie zaślubionymi jako mąż i żona”.

Rodzicielstwo

„Rodzice mają święty obowiązek wychowywania swoich dzieci w miłości i prawości, zaspokajania ich potrzeb fizycznych i duchowych, nauczania ich miłości i służby wzajemnej [i] zachowywania przykazań Boga”.

Wierność w małżeństwie

„Dzieci mają prawo do tego, aby przyjść na świat w prawnie zaślubionym związku i być wychowywane przez ojca i matkę, którzy szanują przysięgę małżeńską i są jej całkowicie wierni”.

Obowiązki małżeńskie

„Ojcowie i matki są zobowiązani pomagać sobie wzajemnie, jako równi partnerzy”.

Odpowiedzialność przed Bogiem

„Ostrzegamy te osoby, które łamią przymierze czystości, które molestują współmałżonka albo potomstwo, lub które nie wypełniają swoich obowiązków rodzinnych, pewnego dnia staną przed Bogiem, aby być przez Niego za to sądzeni”.

Wzmacnianie rodzin

„Wzywamy odpowiedzialnych obywateli i członków rządów na całym świecie, aby promowali takie zasady, które mają na celu zachowanie i wzmacnianie rodziny jako podstawowej jednostki społeczeństwa”.

Jak mogę wzmocnić moją rodzinę?
Bezpłatne studiowanie Biblii