Nie ulęknę się

Kiedy toczymy trudny bój lub życie nas przytłacza, nigdy nie musimy się obawiać, gdyż „Pan jest Pasterzem [naszym]” i „zła się nie [ulękniemy]” (Księga Psalmów 23:1, 4).

Księga Psalmów 23:1–6

1. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie.

2. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie.

3. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje.

4. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają.

5. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.

6. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.

Dowiedz się, w jaki sposób Jezus może cię wzmocnić
Bezpłatne studiowanie Biblii