Wszystko mogę w Chrystusie

Kiedy zwracamy się do Jezusa Chrystusa, możemy dokonywać rzeczy, o których nam się wcześniej nie śniło. I przetrwać sytuacje, w których wolelibyśmy się nigdy nie znaleźć.

List do Filipian 4:11–13

11. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam.

12. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek.

13. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.

Wzmocnij swoją relację z Jezusem
Bezpłatne studiowanie Biblii