On to umożliwia

1:50

Możemy lepiej postępować i być lepsi

Możemy być lepsi

W jaki sposób proces pokuty może pomóc nam być lepszymi ludźmi?

Polegać na Zadośćuczynieniu Chrystusa

W jaki sposób poleganie na Zadośćuczynieniu Chrystusa może ci pomóc poznać Zbawiciela?

Oczyszczenie poprzez pokutę

W jaki sposób możesz zostać oczyszczony przez pokutę?

Rodzina Fu

Odkryj, jak możesz się przekonać, że Bóg istnieje.

words and things

Kim jest Jezus Chrystus?

Syn Boga

Jezus jest pierworodnym Synem Boga Ojca w duchu oraz jedynym dzieckiem Boga w ciele. Jego śmiertelna matka, Maria, nosiła Go, zanim się narodził, i wychowała na tym świecie. Jego misja została zaplanowana przed stworzeniem świata.

Nauczyciel

Jezus był najwspanialszym nauczycielem, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi i dzisiaj nadal nas naucza. Kiedy miał 12 lat, znaleziono Go w świątyni, gdzie uczył nauczycieli (zob. Ew. Jana 3:2). Zadziwiała ich Jego wiedza. Jezus przez całe późniejsze życie wygłaszał wspaniałe kazania.

Przykład

Jezus wiódł życie doskonałe — wolne od grzechu — i dał nam doskonały przykład do naśladowania. Wszelkimi sprawami związanymi z religią należy zajmować się w Jego święte imię.

Zbawiciel

Hebrajskie imię Jezusa to Jeszua, co znaczy „Zbawiciel”. Jezus wypełnił swoją rolę Zbawiciela dzięki dobrowolnie złożonej ofierze i Zmartwychwstaniu.

Naśladowanie Jezusa Chrystusa

Kim jest Jezus Chrystus? Jesus is the Savior of the world. As we follow Him, we find greater peace and happiness in life.

Za życia na ziemi Jezus Chrystus nauczał o wielu rzeczach, a najwspanialszą z nich była miłość.

Współcześni prorocy i apostołowie mówią o przemianie i pokucie