Kościół Jezusa Chrystusa

Za życia na ziemi Jezus założył Swój Kościół. Ten sam Kościół istnieje dzisiaj.

Jezus przyszedł na ziemię nie tylko po to, by zbawić nas od grzechu, ale także, aby założyć Swój Kościół. Po śmierci pozostawił po sobie coś więcej niż tylko pełne mocy kazania i nauki. Pozostawił Apostołów, przykazania i podstawową organizację Kościoła, która miała błogosławić ludzi długo po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Ponadto prawym mężczyznom nadał kapłaństwo, czyli moc do działania w Jego imieniu, aby mogli chrzcić i uzdrawiać oraz prowadzić Kościół.

Dowiedz się o przywróconym Kościele Jezusa Chrystusa
Spotkaj się z misjonarzami

Przyjdź i oddawaj cześć Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi, razem z nami! Studiowanie Jego nauk w pismach świętych i wysłuchanie tego, co powiedział prorokom i apostołom w naszych czasach przyniesie ci korzyści. Uczestnicząc we wzajemnej służbie, jaką świadczymy sobie Kościele Pana, poczujesz miłość Boga.

Przyprowadź do kościoła całą rodzinę
Wszyscy są mile widziani
Znajdź dom spotkań