Sześć sposobów, w jakie chodzenie do Kościoła może ci pomóc w życiu

Zawsze coś będzie przeszkodą w chodzeniu do kościoła. Być może pracujesz lub uprawiasz sport w niedzielę, być może według ciebie kościół nie jest potrzebny albo po prostu wolisz się zrelaksować po stresującym tygodniu. Bez względu na te przeszkody, będziesz błogosławiony, jeśli zdecydujesz się posłuchać przykazania Boga i oddać Mu cześć w kościele. Oto sześć powodów, dla których powinieneś chodzić do kościoła:

1

Oddawanie czci Bogu jest przykazaniem

W ramach Dziesięciorga Przykazań Bóg nakazał, abyśmy święcili dzień sabatu (zob. II Ks. Mojżeszowa 20:8–11). Jednym ze sposobów na przestrzeganie tego przykazania jest spotykanie się w niedzielę, aby wielbić Boga i Mu dziękować. Poza tym przebywanie w obecności innych wierzących wzmacnia nas. Widzimy nawzajem swoją wiarę, dowiadujemy się o swoich doświadczeniach i słuchamy swoich świadectw.

2

Sakrament pomaga nam pamiętać o Jezusie

W Kościele przyjmujemy sakrament (komunię). Jezus nakazał: „Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją” (I List do Koryntian 11:24). Przestrzeganie tego przykazania co tydzień w kościele przypomina nam o tym, co Jezus dla nas uczynił, i zobowiązuje nas do naśladowania Go.

3

Kościół Boży polega na tobie

W Biblii Apostoł Paweł porównał Kościół do ciała, którego głową jest Jezus. Powiedział, że aby ciało dobrze funkcjonowało, każdy jego członek, jako ważny element, musi spełniać swoją rolę (zob. List do Efezjan 4:16). Czynne uczestnictwo w działaniach Kościoła oraz ofiarowanie czasu i talentów udoskonali i wzmocni zarówno ciebie, jak i otaczających cię ludzi.

4

Nabożeństwa w Kościele uczą i podnoszą na duchu

To, czego uczymy się w Kościele, stanowi dla nas wzór, jak podążać za Bogiem, jak pogłębiać naszą duchowość i jak prowadzić lepsze życie. Obecność współwyznawców oraz możliwość służby i oddawania czci Bogu sprawi, że poczujesz się podbudowany. Poczujesz także obecność Ducha Świętego, którego owocem są: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć [i] wierność” (List do Galacjan 5:22).

5

Zyskasz poczucie przynależności

Kościół jest wspólnotą, w której odnajdujemy się pod względem towarzyskim i możemy wzajemnie się wspierać. Nawiążesz tu nowe przyjaźnie, zyskasz poczucie przynależności i stworzysz sieć wsparcia, na której będziesz mógł polegać. Społeczność kościelna pomaga nam „płakać z tymi, którzy płaczą, [i] pocieszać tych, którzy potrzebują pocieszenia” (Mosjasz 18:9).

6

Bóg do ciebie przemówi

W Kościele znajdziesz odpowiedzi. Może nurtuje cię konkretne pytanie lub potrzebujesz drogowskazów w życiu. Może po prostu chcesz poczuć Bożą miłość i przekonać się, że Bóg naprawdę istnieje. W trakcie słuchania kazań i studiowania Jego nauk będziesz miał okazję uzyskać natchnienie od Boga. On pragnie się z tobą komunikować, a kościół jest dobrym miejscem, by usłyszeć Jego głos w sercu i umyśle.

Dlaczego powinienem odwiedzić Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich?

To przywrócony Kościół Jezusa Chrystusa

Istnieje wiele kościołów chrześcijańskich i wybór właściwego może wydawać się bardzo trudny. W 1820 roku chłopiec o imieniu Józef Smith modlił się o to, do którego kościoła powinien przystąpić. Bóg i Jezus ukazali się Józefowi i powiedzieli mu, że Kościół, który Jezus założył na ziemi, już nie istnieje. Boże upoważnienie do dokonywania chrztów zostało utracone, a nauki zmienione. Bóg powołał Józefa na nowego proroka, tak jak wcześniej Mojżesza lub Noego, aby ponownie założyć Swój Kościół: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

W twojej okolicy spotyka się kongregacja Kościoła

Zapraszamy wszystkich, aby razem z nami oddawali cześć Bogu. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich rośnie na całym świecie, a ludzie wszystkich języków, kultur i środowisk zapraszani są do królestwa Bożego. Prawdopodobnie będziesz mógł znaleźć lokalną kongregację w pobliżu swojego domu.

Przyjdź na nabożeństwo do kościoła. Wszyscy goście są mile widziani.
Znajdź miejsce spotkań w okolicy