Zdrowe życie

Być może wiesz, że święci w dniach ostatnich nie piją alkoholu ani nie palą papierosów. Czy wiesz dlaczego?

W całej Biblii Bóg prosi Swój lud o powstrzymywanie się od niektórych pokarmów. Dzisiaj nie jest inaczej. Bóg przekazał Swoim dzieciom mądre rady, jak zachować dobre zdrowie. Te rady nazywamy Słowem Mądrości. Zawierają one opis natchnionych sposobów na poprawę naszego fizycznego i duchowego samopoczucia. Zgodnie z nimi powinniśmy spożywać odżywcze posiłki i unikać substancji uzależniających.

Nakazy i zakazy słowa Słowa Mądrości

Nakaz: Jedz owoce i warzywa

„Każde ziele w swoim sezonie, i każdy owoc w swoim sezonie; a wszystkie, żeby ich używać z umiarem i dziękczynieniem”. (NiP 89:11)

Zakaz: Nie pij alkoholu

„I znowu, silne napitki nie są dla brzucha, lecz dla obmycia ciał waszych”. (NiP 89:7)

Nakaz: Oszczędnie jedz mięso

„Takoż mięso zwierząt i ptactwa w powietrzu Ja, Pan, wyświęciłem dla użytku człowieka z dziękczynieniem; jednakże trzeba ich używać oszczędnie”. (NiP 89:12)

Zakaz: Nie pal ani nie używaj tytoniu

„I znowu, tytoń nie jest dla ciała ni dla brzucha, i nie jest dobry dla człowieka”. (NiP 89:8)

Nakaz: Regularnie ćwicz

„Aby troszczyć się o swoje ciało, spożywaj wartościowe jedzenie, regularnie ćwicz i dobrze się wysypiaj”. (Dla wzmocnienia młodzieży)

Zakaz: Nie pij kawy ani herbaty

„I znowu, gorące napoje nie są dla ciała czy brzucha”. (NiP 89:9)

Nakaz: Jedz zboża

„Wszelkie zboża są wyświęcone na użytek człowieka i zwierza, aby były podporą życia”. (NiP 89:14)

Zakaz: Nie używaj narkotyków i nie nadużywaj lekarstw

„Wszystko, co szkodzi człowiekowi i co człowiek spożywa celowo, nie jest w harmonii ze Słowem Mądrości. Odnosi się to szczególnie do narkotyków”. (Oddani wierze)

Mamy również dobrze się wysypiać, regularnie ćwiczyć i pościć raz w miesiącu (czyli powstrzymać się od dwóch następujących po sobie posiłków), abyśmy mogli zachować zdrowie, ćwiczyć dyscyplinę i stać się bardziej uduchowieni.

Błogosławieństwa wynikające z życia według Słowa Mądrości

Ci, którzy postępują zgodnie z radami Boga zawartymi w Słowie Mądrości, mają obiecane zdrowie, mądrość i że „będą biec i nie utrudzą się, i pójdą i nie osłabną” (NiP 89:18–20).

Wspaniale jest wiedzieć, że kiedy Słowo Mądrości zostało objawione w 1833 roku, świat nie rozumiał, czym są skutki diety, używania alkoholu czy tytoniu. Teraz kodeks zdrowia opisany w Słowie Mądrości jest powszechnie akceptowany nawet w kręgach naukowych. Naukowcy wielokrotnie udowodnili negatywne skutki uboczne picia alkoholu oraz palenia i żucia tytoniu, podając między innymi takie choroby, jak marskość wątroby, zapalenie trzustki i wiele rodzajów raka.

Odkryto również, że ludzie, którzy przestrzegają Słowa Mądrości, zwykle żyją dłużej. W latach 1980–2004 Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles przeprowadzał badania wśród świętych w dniach ostatnich, którzy przestrzegają wskazówek zdrowotnych zawartych w Słowie Mądrości. Wyniki tego 25-letniego badania wykazały, że ich styl życia przekłada się na jego długość.

Mamy dbać o nasze ciała, ponieważ są one darem od Boga. Zrozumienie tej zależności wpływa na to, jak dbamy o siebie.

Kiedy traktujemy nasze ciała jak świątynie i dar od Boga, zyskujemy emocjonalne i duchowe błogosławieństwa: między innymi bliższy związek z Bogiem i silniejsze poczucie naszej boskiej tożsamości.

Oczywiste jest, że zdrowie fizyczne i samopoczucie duchowe są ze sobą powiązane. Potrzebujesz pomocy w poprawie zdrowia fizycznego i duchowego? Umów się na spotkanie z naszymi misjonarzami. Mogą pomóc ci zastosować nauki Słowa Mądrości, abyś doświadczył większych błogosławieństw w swoim życiu.

Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o tym, skąd pochodzi Słowo Mądrości?
Nasi misjonarze mogą opowiedzieć ci historię objawienia Słowa Mądrości Bożemu prorokowi.
Umów się na spotkanie