Słownictwo kościelne

Być może usłyszałeś jakieś słowa lub akronimy, których nie rozumiesz. My zdążyliśmy już zżyć się z nimi — ale dla ciebie mogą być obce. Poniżej zebraliśmy niektóre z tych terminów i ich definicje. Ile z nich obiło ci się o uszy?

Mormoni

Nazwa „Kościół mormonów” to przydomek, który inni ludzie nadali członkom Kościoła ze względu na to, że czytamy Księgę Mormona. Oficjalna nazwa kościoła to Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kiedy tylko jest to możliwe, używamy pełnej nazwy Kościoła, aby pamiętać, że Chrystus jest tu najważniejszy.

ŚwDO

Tego się pewnie domyśliłeś. ŚwDO to skrót od „święty w dniach ostatnich”. Ten zwrot odnosi się do członka Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. „Kościół ŚwDO” to kolejny przydomek, którego staramy się unikać.

Okręg

Okręg to miejscowa kongregacja. Jest to grupa członków Kościoła, którzy mieszkają na określonym obszarze. Okręg składa się na ogół z kilkuset członków i przewodniczy mu nieodpłatnie przywódca Kościoła zwany biskupem. Mamy również gminy. Gminy to znacznie mniejsze kongregacje na obszarach z mniejszą liczbą członków Kościoła.

Palik

Palik to inna terytorialna jednostka Kościoła, składająca się z kilku okręgów i gmin, podobna do diecezji katolickiej. Mamy spotkania i konferencje w centrum „palika”, czyli w dużym domu spotkań.

Niedziela postna

To nie niedziela spędzona na strajku głodowym. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca członkowie Kościoła poszczą, czyli dobrowolnie rezygnują z jedzenia i picia przez dwa kolejne posiłki, aby zbliżyć się do Boga. Kościół zachęca członków do przekazania pieniędzy, które wydaliby na jedzenie, na rzecz biednych.

Organizacja Podstawowa

Tak nazywa się nasza kościelna organizacja dla dzieci w wieku 3–11 lat. Dzieci z Organizacji Podstawowej od czasu do czasu śpiewają jako grupa podczas spotkania sakramentalnego i uczestniczą w innych zajęciach grupowych.

Promyki

Jeśli ktoś nazywa trzylatka „promykiem”, to niekoniecznie dlatego, że jest małym promieniem słońca (choć rodzice mogą go uważać za swoje „Słoneczko”). To dlatego, że tak nazywa się klasa dla dzieci w tym wieku. Zwrot ten zaczerpnięty jest z tekstu piosenki dla dzieci pt. „Jezus chce, bym był promykiem”.

WS

WS oznacza „wybierz sprawiedliwość”. To motto, którego uczą się małe dzieci z Organizacji Podstawowej. Dostają również pierścionek z literami WS jako przypomnienie, że zawsze powinny wybierać sprawiedliwość. To także nazwa kilku klas, do których uczęszczają dzieci w wieku Organizacji Podstawowej (zajęcia WS 4 – WS 8 przeznaczone są dla dzieci w wieku od czterech do ośmiu lat). Nastolatki i dorośli czasami nadal noszą sygnety, pierścionki lub naszyjniki z literami WS, co ma dla nich podobne znaczenie.

Ognisko

Nie przynoś kiełbasek do pieczenia i nie spodziewaj się prawdziwego ognia na ognisku w kościele. Ognisko to nazwa specjalnego spotkania w niedzielę wieczorem, w którym zwykle uczestniczy gościnnie osoba przemawiająca i podawany jest poczęstunek.

Wieczór domowy

Wieczór domowy to jeden wieczór w tygodniu, gdy rodziny powinny spotkać się w domu (zwykle w poniedziałek), aby spędzać czas razem, uczyć się o Jezusie i uczestniczyć w miłych zajęciach.

Przyjdź, aby stać się częścią naszej kościelnej rodziny
Znajdź miejsce spotkań w okolicy