Miłość Boga

Bóg jest naszym kochającym Ojcem w Niebie, który darzy Swoje dzieci doskonałą miłością. Kochał nas, jeszcze zanim my Go pokochaliśmy, a dowody Jego miłości są wszędzie.

W jaki sposób Bóg okazuje Swą miłość

Błogosławiąc nas

Dostrzegamy Bożą miłość w błogosławieństwach, które nam daje. Od piękna tego świata po ludzi w naszym życiu, Bóg nieustannie ofiarowuje nam duże i małe dary, ponieważ nas kocha.

Poprzez innych ludzi

Czasami ogarnia nas uczucie spokoju. Często doświadczamy tego uczucia, gdy znajdujemy się na łonie natury, kiedy się modlimy lub służymy bliźnim. To uczucie to Boża miłość.

Poprzez Swojego Syna, Jezusa

Jednym z największych aktów Bożej miłości było posłanie na ziemię Bożego Syna, Jezusa. Dzięki naukom i łasce Jezusa możemy czuć Bożą miłość, otrzymać wybaczenie i nauczyć się kochać otaczających nas ludzi.

Odczuwanie Bożej miłości

Szukaj spokoju

W chaotycznym świecie trudno jest rozpoznać coś tak subtelnego i świętego, jak miłość Boga. Łatwiej jest znaleźć miłość Boga, kiedy tworzymy okazje, by ją odszukać.

Módl się

Bóg jest kochającym Ojcem w Niebie, który miłuje Swoje dzieci i pragnie, by były z Nim w kontakcie. Możemy w modlitwie prosić o pomoc w naszym życiu i o poczucie Jego miłości. Jeśli będziesz prosić Boga o doznanie Jego miłości i będziesz cierpliwie czekać na odpowiedź, otrzymasz ją.

Okazuj miłość bliźnim

Z Biblii uczymy się, że kiedy żyjemy w pokoju z innymi ludźmi, to odczuwamy Bożą miłość. W rzeczywistości gdy kochamy bliźnich, lepiej rozumiemy miłość Boga do nas. Kiedy kochamy i służymy bliźnim, odczuwamy miłość, której szukamy u Boga.

Poznawanie Jego miłości

Możemy przekonać się o Bożej miłości, kiedy studiujemy Jego słowo. Kiedy czytamy Biblię i Księgę Mormona, dowiadujemy się, że na przestrzeni dziejów Bóg nigdy nie przestał kochać Swego ludu. Pomoże nam to rozpoznać miłość Boga w naszym życiu.

Zdobądź bezpłatny egzemplarz Księgi Mormona
Zamów teraz