Duch Święty

Duch Święty jest członkiem Boskiej Trójcy

Duch Święty jest Istotą odrębną od Boga i Jezusa, ale zjednoczoną z Nimi w celu. Duch Święty pomaga nam odróżnić dobro od zła, pociesza nas, gdy jesteśmy smutni i pomaga nam poznać Boga i Jego Syna.

W jaki sposób Duch Święty błogosławi nasze życie

Duch Święty może ci pomóc na wiele sposobów. Oto kilka z nich.

1. Nasz niebiański Przewodnik

Kiedy konkretny wybór wydaje się niewytłumaczalnie dobry lub słuszny, oznacza to, że Duch Święty pomaga nam rozpoznać prawdę. Nasze duchowe uczucia mogą pomóc nam dokonywać wyborów i podejmować decyzje. Czasami mogą nas ostrzegać przed czymś lub pomóc nam unikać niebezpieczeństw.

2. Nasz Pocieszyciel

Duch Święty jest źródłem pocieszenia, kiedy czujemy się smutni lub samotni. Uspokaja nasze lęki i pomaga nam odczuwać spokój, kiedy jesteśmy pogrążeni w smutku. Kiedy prosimy Boga o pocieszenie, możemy poczuć moc Ducha Świętego.

3. Nasz Nauczyciel

Duch Święty pomaga nam przyswoić sobie lekcje, które mogą zmienić nasze życie na lepsze. Duch Święty pomaga nam przekonać się, że Bóg naprawdę istnieje, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy oraz że możemy dostąpić przebaczenia i otrzymać pełnię radości.

4. Budowniczy naszego charakteru

Kiedy czujemy i słuchamy Ducha Świętego, doświadczamy osobistego wzrostu i stajemy się bardziej podobni do Jezusa. Możemy doświadczać w życiu więcej miłości, radości, wiary i dobroci. Biblia głosi, że „owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość” (List do Galacjan 5:22–23).

Rozpoznawanie Ducha Świętego

Bóg komunikuje się z nami poprzez Ducha Świętego. Możemy doświadczać Ducha Świętego w formie dobrych myśli i pomysłów lub spokojnych, niosących pocieszenie uczuć. Kiedy mamy takie uczucia, oznacza to, że Bóg dodaje nam otuchy, pokazuje nam prawdę i daje nam wskazówki.

Każdy odczuwa Ducha Świętego na swój własny sposób. W Biblii czasami opisywany jest On jako „cichy łagodny powiew” bądź głos (zob. I Ks. Królewska 19:12), który niemalże wydaje się szeptać w twoim umyśle.

Częstsze odczuwanie wpływu Ducha Świętego

Jeśli chcesz być otwarty na Ducha Świętego, powinieneś modlić się i medytować w cichym miejscu. Odczujesz Ducha Świętego również wtedy, gdy będziesz się modlić i czytać Biblię oraz Księgę Mormona. Kiedy poświęcasz czas na studiowanie słowa Bożego, pokazujesz Bogu, że naprawdę chcesz Go poznać i uczyć się od Niego.

Księga Mormona pomoże ci odczuć wpływ Ducha Świętego

Księga Mormona zawiera obietnicę dla wszystkich, którzy ją czytają i modlą się nad nią:

„I gdy otrzymacie te słowa, zachęcam was, abyście zapytali Boga, Wiecznego Ojca, w imię Chrystusa, czy jest to prawdą, i jeśli zapytacie w szczerości serca, z prawdziwym zamiarem, mając wiarę w Chrystusa, objawi On wam prawdę przez Ducha Świętego” (Moroni 10:4).

Jeśli będziesz czytać i modlić się w sprawie Księgi Mormona ze szczerością w sercu, poczujesz, że Duch Święty potwierdzi jej autentyczność. Księga Mormona pomoże ci przekonać się, że Bóg żyje i że cię kocha oraz że Jezus jest twoim Zbawicielem. Misjonarze mogą pomóc ci nauczyć się większej świadomości Ducha Świętego oraz odczuwania większego spokoju i radości w życiu.

Zdobądź bezpłatny egzemplarz Księgi Mormona
Zamów teraz