Maria trzymająca Niemowlę Jezus
Krótki film o narodzinach Jezusa Chrystusa

Ta 18-minutowa ekranizacja narodzin Chrystusa w sposób przejrzysty i szczegółowy przywołuje święte wydarzenia opisane w Biblii w Ewangeliach Mateusza i Łukasza. Podróżuj z Józefem i Marią z Nazaretu do Betlejem. Poczuj zdziwienie pasterzy przebywających na równinach Judei. Raduj się z mędrcami klęczącymi przed Światłością Świata — Zbawicielem Jezusem Chrystusem.

Więcej sposobów na realizację wyzwania „Świeć światu”