Czym jest inicjatywa „Świeć Światu”?

„Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” — Ew. Mateusza 5:16.

Czym jest inicjatywa „Świeć Światu”?

#ŚwiećŚwiatu to zaproszenie, aby przemienić Boże Narodzenie w czas służby. To ogólnoświatowy ruch, który ma poruszyć serca i odmienić życie poprzez czynienie tego, co robił Jezus: karmił głodnych, pocieszał samotnych, odwiedzał chorych i udręczonych oraz okazywał życzliwość każdemu. Jezus powiedział: „Wy jesteście światłością świata” (Ew. Mateusza 5:14). #ŚwiećŚwiatu to doskonały sposób na to, aby nasze światło — i Jego światło — jasno świeciło.

Codzienne propozycje służby

Inicjatywa #ŚwiećŚwiatu rzuca nam wyzwanie, abyśmy okazywali miłość bliźnim tak jak Jezus w podczas Swojej ziemskiej posługi. W grudniu otrzymujemy konkretne podpowiedzi, jak służyć, dzięki którym możemy skupić nasze życiowe działania na pomaganiu bliźnim w okresie Bożego Narodzenia. Aby w tym uczestniczyć, możesz pobrać kalendarz z zarysem pomysłów.

Specjalne nabożeństwa niedzielne

W niedzielę przed Bożym Narodzeniem odbywa się w dniu sabatu specjalne spotkanie poświęcone narodzinom i życiu Jezusa Chrystusa. Przyjaciele i znajomi nie należący do Kościoła są mile widziani w każdą niedzielę, ale szczególnie zapraszamy ich do udziału w nabożeństwie tego dnia.

#ŚwiećŚwiatu codziennie

Co roku w okresie Bożego Narodzenia Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich podejmuje monumentalny wysiłek, aby propagować przesłanie i misję inicjatywy #ŚwiećŚwiatu. Możesz jednak robić to przez cały rok, myśląc o tym, komu służyć każdego dnia.

Inne sposoby na realizację wyzwania „Świeć światu”