Czym jest inicjatywa „Świeć światu”?

„Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” — Ew. Mateusza 5:16.

...
W filmie „Świeć światu” chłopiec pomaga innemu chłopcu wstać po tym, jak ten przewrócił się, grając w piłkę.

Czym jest inicjatywa „Świeć światu”?

#ŚwiećŚwiatu to zaproszenie, aby przemienić Boże Narodzenie w czas służby. To ogólnoświatowy ruch, który ma poruszyć serca i odmienić życie poprzez czynienie tego, co robił Jezus: karmił głodnych, pocieszał samotnych, odwiedzał chorych i udręczonych oraz okazywał życzliwość każdemu. Jezus powiedział: „Wy jesteście światłością świata” (Ew. Mateusza 5:14). #ŚwiećŚwiatu to doskonały sposób na to, aby nasze światło — i Jego światło — jasno świeciło.

Codzienne propozycje służby

Inicjatywa #ŚwiećŚwiatu rzuca nam wyzwanie, abyśmy okazywali miłość bliźnim tak jak Jezus w podczas Swojej ziemskiej posługi. W grudniu otrzymujemy konkretne podpowiedzi, jak służyć, dzięki którym możemy skupić nasze życie na pomaganiu bliźnim w okresie Bożego Narodzenia. Aby w tym uczestniczyć, możesz pobrać kalendarz z zarysem pomysłów.

Automaty z prezentami

Zazwyczaj korzystamy z automatu do sprzedaży, aby kupić coś dla siebie, ale automaty z prezentami #ŚwiećŚwiatu to sposób, by podarować coś innej osobie. Automat z prezentami ułatwia wspieranie ogólnoświatowych organizacji dobroczynnych, które zapewniają potrzebującym np. odzież, okulary, lekarstwa, środki higieniczne, wózki inwalidzkie, sprzęt sportowy, a nawet żywy inwentarz.

W 2019 r. dzięki automatom z prezentami zebrano ponad 3,9 miliona dolarów. Wśród zakupionych produktów było prawie 63 tys. kurczaków, 1,6 miliona posiłków, 955 tys. szczepionek, ponad 3,5 tys. par butów i ponad 7,2 tys. okularów. 100% datków trafia do organizacji charytatywnych wymienionych w automacie z prezentami, a Kościół pokrywa wszelkie opłaty transakcyjne.

I jeszcze jedno, automaty z prezentami znajdują się w dziesięciu miejscach: ośmiu w USA i dwóch poza USA.

Specjalne nabożeństwa niedzielne

W niedzielę przed Bożym Narodzeniem odbywa się w dniu sabatu specjalne spotkanie poświęcone narodzinom i życiu Jezusa Chrystusa. Przyjaciele i znajomi nie należący do Kościoła są mile widziani w każdą niedzielę, ale szczególnie zapraszamy ich do udziału w nabożeństwie tego dnia.

#ŚwiećŚwiatu codziennie

Co roku w okresie Bożego Narodzenia Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich podejmuje monumentalny wysiłek, aby propagować przesłanie i misję inicjatywy #ŚwiećŚwiatu. Możesz jednak robić to przez cały rok, myśląc o tym, komu służyć każdego dnia.

Inne sposoby na realizację wyzwania „Świeć światu”